Advies

Business objects
Advies & Strategie NIDAP levert maatwerkonderzoek  en draagt bij aan toekomstvisie  en strategie. Wij werken voor onderwijs, zorg en dienstverlening 
More

Expertise

drawing a graph
Productinnovatie en marktpositie NIDAP ondersteunt kennisorganisaties en opleidingsinstituten met marktaudits- en onderzoek.
More

Innovatie

NIDAP innoveert en biedt market intelligence waarin de markt, sector en concurrentie gericht geanalyseerd worden. Wij combineren externe en interne informatiebronnen.

More

Welkom!

NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in markt- en merkpositionering, doelgroepanalyse, portfolioanalyse, productinnovatie en klant keuze- en beslisgedrag. Op het specifieke domein van hoger onderwijs en opleidingen voor werkenden mogen wij ons het meest gespecialiseerde marktonderzoeksbureau van Nederland noemen. Nidap zal zich de komende jaren verder richten op data en onderzoek gedreven producten en diensten voor organisaties actief in het hoger onderwijs, opleidingen en trainingen voor professionals. Wij zullen door middel van publicaties, webcasts, presentaties en persoonlijke gesprekken op strategisch en tactisch niveau onze rol en toegevoegde waarde duidelijk maken. Onze high end producten en diensten worden voortdurend doorontwikkeld en gaan mee met belangrijke en voortdurende veranderingen in de ontwikkelbehoefte van organisaties en mensen.
More

Monitoronderzoek

Job And Education Computer Keys Showing Choice Of Working Or Studying
NIDAP voert continu brancheonderzoek uit en heeft de lerende professional scherp in beeld.
More

Nieuws

More