Advies

Business objects
Advies & Strategie NIDAP werkt voor onderwijs, zorg en dienstverlening 
More

Expertise

drawing a graph
Productinnovatie en marktpositie NIDAP ondersteunt kennisorganisaties en opleidingsinstituten met marktaudits- en onderzoek.
More

Innovatie

Disruptie  en concurrentie NIDAP is actief in markten die gekenmerkt worden door disruptie en concurrentie.  
More

Missie

NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in markt- en merkpositionering, doelgroepanalyse, portfolioanalyse, productinnovatie en klant keuze- en beslisgedrag. Ons bureau is vooral bekend door haar continue onderzoek naar het scholingsgedrag van werkenden en het scholingsbeleid van werkgevers. Wij adviseren hogescholen en opleiders over hun portfolio en positie. Op het specifieke domein van hoger onderwijs en opleidingen voor werkenden behoren wij tot één van de gespecialiseerde marktonderzoek en adviesbureaus van Nederland. Wij hebben een aantal gestandariseerde onderzoeksproducten waarmee afzonderlijke (deeltijd en voltijd, master en bachelor) opleidingen snel kunnen beoordeeld op marktkansen en verbeterpunten. Nidap zal zich de komende jaren verder richten op data en onderzoek gedreven producten en diensten voor organisaties actief in het hoger onderwijs, opleidingen en trainingen voor professionals. Wij zullen door middel van onderzoekspublicaties, webcasts, presentaties en discussies op strategisch en tactisch niveau onze bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie blijven leveren. Onze high end onderzoeks en analyse tools en dienstverlening worden voortdurend doorontwikkeld en gaan mee met belangrijke en voortdurende veranderingen in de ontwikkelbehoefte van organisaties en mensen.
More

Monitoronderzoek

Job And Education Computer Keys Showing Choice Of Working Or Studying
NIDAP voert continu brancheonderzoek uit en heeft de lerende professional scherp in beeld.
More

Nieuws

More