Focus

Focusgebieden 2018:

 1. Higher Education (Brand,  educational and job market & product research analytics and information for Private Universities, Universities of Applied Science, Research Universities, Business Universities, Open Universities)
 2. Training & Development (Brand,  educational and job market & product research analytics and information) for (online) training organizations.
 3. Strategic educational and job marktresearch (for not-for-profit organizations as NRTO, CINOP/NLQF/EQF)
 4. Health & Education (feasibility studies, environmental analysis (or scanning), due diligence input, market research) for Educational Publishers, Universities and larger medical centers)

Momenteel worden wij regelmatig gevraagd voor analyses, onderzoeken en aanbevelingen op het gebied van Life Long Learning

 • Strategische analyses over positie en de (LLL) markt van alle landelijk opererende hoger onderwijs, opleidingsorganisaties en trainingsinstituten in Nederland.
 • Doelmatigheidsadvies hoger onderwijs obv unieke big data analyse in werk en beroepenveld.
 • Internationale analyses obv onderzoek onder specifieke groepen (buitenlandse) bachelor- en masterstudenten.
 • Reclame en campagne effectmeting obv onderzoek gericht op doelgroepen voor onderwijs, cursussen en trainingen.
 • Prijsbeleidsadvies obv gevoeligheidsonderzoek en prijselasticiteit analyse speciaal voor de opleidingsmarkt.
 • Marketingadvies obv. merkbekendheid en marktaudits (compact) en behoefte onderzoek voor nationale en internationale bachelor en master opleidingen

NIDAP ondersteunt opleiders en onderwijsorganisaties bij het afstemmen van hun opleidingsaanbod op de vragen en behoefte vanuit het werkveld, de werkende professional of de potentiële deelnemer of aankomende student. Hiermee dragen wij bij aan de Leven Lang Leren ambitie, van voltijd tot deeltijd tot learning on demand. Als je als trainingsinstituut, opleidingsbureau of onderwijsinstelling,(e-)learning specialist, potentiële investeerder of kenniscentrum alles wil weten over hoe organisaties leren, hoe zij hun werknemers intern of extern (laten) ontwikkelen, welke leersystemen en leervormen er ingezet worden, dan kan je niet meer om NIDAP heen. Wij monitoren zowel de lerende organisatie als de lerende professionals al meer dan 20 jaar en werken voor alle grote dienstverleners in deze sector. Onze meerjarige data-analyses geven het beste beeld over de recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe en bestaande leer technologieën en de behoefte van organisaties aan externe opleiders, learning software en deskundigheid. Wij leveren uitsluitend op maat de meest actuele kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwingen van opleidingsmarktaandelen, groei en krimpsegmenten, doelgroepvoorkeuren, opleidingsmarketing en bekendheid van aanbieders, kortom bijna alle denkbare vragen over de markt van leren en ontwikkelen.

Wilt u meer weten? Vertel ons uw (strategische) vragen en ontvang vrijblijvend een voorbeeldrapport.

Vanuit onze kennis, ervaring en continue monitor onderzoeken leveren wij relevante inzichten over bijna elke specifieke beroepsgroep of opleiding. Van portfoliostrategie tot snel inzicht in uw marktpositie of marktmogelijkheden. Wij doen behalve Onderwijsmarktonderzoek ook CRM/Customer onderzoek (interessant voor commerciële opleiders en trainingsinstituten), Arbeidsmarktonderzoek (o.a. interessant voor aanbieders van voltijdonderwijs).

Wij werken graag samen met directies, marketing en communicatiemanagers, brand en productmanagers binnen kenniscentra, hogescholen, commerciële opleidingsinstituten, training bureaus, e-learning bedrijven, educatieve uitgevers en universiteiten.

Voor opdrachten met een sterke organisatie of bestuurlijke component werken wij samen met Twynstra Gudde.

NIDAP werkt voor bijna alle toonaangevende business schools en opleiding- en training- instituten, hogescholen en universiteiten die werk maken van Leven Lang Leren. Jaarlijks voeren wij kleine en grote analyse opdrachten uit. Wij doen dit op basis van vertrouwen, onze vaste opleidingsonderzoeken en realtime data-analytics op het gebied van leren en werken.

 • Kennisorganisaties

  Kennisorganisaties

  NIDAP heeft veel onderzoek verricht in opdracht van kennisorganisaties. Voor diverse brancheorganisaties hebben wij bestaande klantgroepen onderzocht en nieuwe doelgroepen…

  Read more

 • Flexibilisering van het hoger onderwijs : de NIDAP marktaudit voor elke HBO deeltijdopleiding

  Flexibilisering van het hoger onderwijs

  Hieronder staat informatie over de audit, een product voor hogescholen om voltijd/deeltijd bachelor opleidingen, Associate degrees en masters op hun…

  Read more

 • De lerende professional (B2C monitor)

  De lerende professional (B2C monitor)

  NIDAP B2C-onderzoek 2017 De vijfde marktmonitor onder 50.000 professionals met een opleidings- of trainingswens geeft het meest actuele beeld van uw…

  Read more

 • De lerende organisatie (B2B monitor)

  De lerende organisatie (B2B monitor)

  De nationale B2B monitor over het leren in organisaties 2017 is in Q3 afgerond. Honderden opleidingsverantwoordelijken geven aan wat, waarom…

  Read more

 • Hoger onderwijs

  Hoger onderwijs

  NIDAP wordt door veel hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen het werkveld te verkennen. Wij hebben hiervoor reeds…

  Read more

 • Markt 2018 voor nascholing van primair, voortgezet en beroepsonderwijs

  Markt 2018 voor nascholing van primair,

  NIDAP brengt de komende maanden opnieuw de markt voor nascholing en professionalisering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs in kaart. Een belangrijk…

  Read more

 • Business events rapport

  Business events rapport

  De zakelijke evenementen markt blijft een interessante, conjunctuurgevoelige industrie. Een interessant domein voor onderzoek. NIDAP is het enige bureau in…

  Read more

 • E-learning online leren digital learning

  E-learning online leren digital learning

  Investeerders oriënteren zich steeds vaker op deze veelbelovende markt. NIDAP onderzoekt het nieuwe leren vanuit verschillende dimensies. Traditionele opleiders ontwikkelen…

  Read more

 • Vaktechnische opleidingen

  Vaktechnische opleidingen

  Bent u een vaktechnische opleider of instituut? Meer dan een kwart van alle opleidingsuitgaven voor professionals in Nederland heeft betrekking…

  Read more