Blog

Toekomstvisie op Leven lang leren van het SCP

Leren in 2050 volgens het SCP Voor het domein ‘leren’ signaleert het SCP een trend naar meer flexibiliteit en maatwerk. Leerroutes in de toekomst kennen minder standaardisering en stratificatie dan nu. Doordat de samenleving en arbeidsmarkt steeds sneller veranderen, neemt de noodzaak van een leven lang leren toe. De scheiding tussen initieel en post-initieel onderwijs…
Read more

Update arbeidsmarktontwikkelingen april: werkloosheid daalt verder

25 april 2017 - De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1% van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per…
Read more

Training minder populair blijkt uit onderzoek

Wij zien uit onze onderzoeken onder HR/opleidingsmanagers, organisaties en individuele lerende professionals dat de open trainingsmarkt niet groeit. Althans niet in de periode tussen 2013 en 2016. Wellicht herstelt deze markt zich weer als gevolg van de momenteel opbloeiende economie, maar niets is zeker. Wat is er aan de hand? En hoe wij training instituten…
Read more

Internettechnologie in events beperkt, organisatiebureaus minder ingezet, budget onder druk

Dat blijkt uit de eventmonitor van NIDAP uitgevoerd in 2016. Een selectief gezelschap van circa 220 event professionals in grotere in Nederland gevestigde organisaties wordt jaarlijks geïnterviewd. In de maanden april en mei van 2017 zal dit marktonderzoek opnieuw worden uitgevoerd. Technologie bij events Zeven op de tien professionals geeft niet meer geld uit aan nieuwe technologie bij…
Read more

Professionalisering van zorgmarketing

Onderstaande column van Berend-Jan Bielderman over  Professionalisering van zorgmarketing laat zien dat er beweging nodig is binnen zorginstellingen om zich klantgerichter op te stellen. Niet alleen in termen van communicatie en patientbejegening, maar ook vanuit financieel oogpunt.  De inhoud sluit goed aan op het omgevingsanalyse model dat NIDAP voor een groot Nederlands ziekenhuis heeft ontwikkeld in…
Read more