Blog

De Kamer schrapt excellente oordelen uit accreditatiestelsel

De Kamer debatteerde 6 februari 2018 tot laat over het wetsvoorstel ‘Accreditatie op maat’. Alhoewel er brede steun was voor het wetsvoorstel was er wel veel discussie over het gedifferentieerde oordeel van ‘goed’ en ‘excellent’. Een brede Kamermeerderheid is voor het schrappen van deze gedifferentieerde oordelen. De minister was daar blij mee, omdat ook internationaal Nederland…
Read more

De zakelijke B2B LLL-markt in 2018 voor instituten, hogescholen en universiteiten

NIDAP zal in het voorjaar van 2018 opnieuw de zakelijke markt voor incompany en open opleidingen en trainingen onderzoeken. Uit onze onderzoeken blijkt dat er heel veel intern en incompany geleerd wordt. Een toekomstbestendig opleidingsinstituut bouwt ook op dit vlak aan haar continuïteit. Het NIDAP B2B-opleidingsonderzoek is commercieel en qua marketingstrategie zeer interessant voor opleiders…
Read more

HR afdelingen hebben het druk. Werknemers willen eigen leerpotje

Er is weer meer geleerd in 2017 dan in de jaren daarvoor. Dat beaamt een meerderheid van de 400 door NIDAP geïnterviewde learning officers in grote en middelgrote organisaties. Er is sprake van sterke opleving van extern ingekochte trainingen en steeds meer gebruik van interne leerplatforms bij werkgevers.  Werknemers zeggen ook meer te gaan leren…
Read more

Evaluatie na 5 jaar NLQF

Na 5 jaar Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek was enerzijds om het huidige functioneren van het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF te evalueren. En anderzijds om een inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het huidige NLQF en het wetsvoorstel voor de verdere implementatie van het NLQF. Hoe begon het ook…
Read more

Kennis valorisatie en hoger onderwijs

In dit bericht kijken we naar de stand van zaken van kennis valorisatie en leven lang leren. Kennisvalorisatie heeft raakvlakken met Leven Lang Leren en de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. NIDAP onderzoekt voor hogescholen en universiteiten de 'leven lang leren markten'. Als basis is gebruikgemaakt van een aantal beleidsstukken (en voornemens), een Kamerbrief van (voormalig)…
Read more