Advies & werkwijze

Juist in tijden van disruptieve en nieuwe technologiën helpen wij onze relaties met het exploreren van bestaande- en nieuwe markten en veranderende klantverwachtingen. NIDAP is een toegewijd bureau dat zich snel kan verplaatsen in een specifieke (onderwijs)sector, dienst of beroepsgroep.

Wij hebben een aantal gestandariseerde onderzoeksproducten waarmee afzonderlijke (deeltijd en voltijd, master en bachelor) opleidingen snel kunnen beoordeeld op marktkansen en verbeterpunten. Wij voeren veel maatwerk (portfolio) analyses en adviestrajecten uit voor onze opdrachtgevers, uitgevers, hogeschoolbesturen en business universiteiten. Onze high end onderzoeks en analyse tools en dienstverlening worden voortdurend doorontwikkeld en wij gaan mee met belangrijke en voortdurende veranderingen in de ontwikkelbehoefte van organisaties en mensen. 

 

NIDAP staat haar relaties en opdrachtgevers als partner terzijde. Wij streven naar oprechte, intensieve en liefst langdurige relaties met onze klanten. Hierdoor ontstaan goede en nuttige producten. 

Aanpak bij (maatwerk) opdrachten en analyse

 • Kennismaking [verkenning van de doelstellingen en kernvragen]
 • Bespreken van de strategische [onderzoeks-] doelen
 • Briefing en bepaling van scope, verwachtingen en gewenste einddoelen
 • Voorstel op basis van een compacte voorstudie en/of deskresearch
 • Onderzoeksontwerp, doelgroepen, reikwijdte/scope en [validatie van] de methode
 • Indien nieuw onderzoek: Grondige respondentenselectie en testing & fine tuning onderzoeksdesign
 • Indien op basis van liggend onderzoek: Grondige beoordeling van geschiktheid en betrouwbaarheid, product, markt en financiële analyse.
 • Dataverzameling [kwalitatief en/of kwantitatief]
 • Data analyse, interpretatie en duiding van de resultaten
 • Bespreken van de impact en consequentie ( waar nodig bijstelling van analyses)
 • Aanbevelingen voor de lange termijn strategie
 • Aanbevelingen voor de korte termijn strategie, quick wins
 • Aanbevelingen die meetbaar en evalueerbaar zijn.
 • Bepalen van eventuele vervolgtraject (van analyse naar strategie en keuzes)
 • [Interactieve] workshops en presentaties ten behoeve van toepassing, betekenis, consequenties en borging van de uitkomsten bij personeel, MT of directie
 • Ondersteuning bij de verdere implementatie en toepassing van de resultaten