Monthly Archives: juli 2014

PR 2.0 – Sociale netwerksites

Uit de Social Media Monitor [oktober 2013] blijkt dat er veel wordt geïnvesteerd door merken in Sociale Netwerk Sites (SNS) zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Organisaties gebruiken SNS steeds meer om klanten snel en goed te helpen. De focus van organisaties op service/webcare groeide van 74% in 2012 naar 95% in 2013. Dit is een…
Read more

De financiële sector heeft het hoogste budget voor bedrijfsopleidingen en –trainingen in 2014

Uit het 22e bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek van NIDAP blijkt een opleving van de opleidingsmarkt. NIDAP verwacht dat de opleidingsmarkt met 5% zal groeien in 2014.De financiële sector is de grootste groeier qua budget. Dit heeft te maken met nieuwe wettelijke verplichtingen, interne regels, interne reorganisaties en outplacementtrajecten. De financiële sector was ook voor 2007 de…
Read more

Puur klassikaal leren is op zijn retour

We wisten het eigenlijk al, maar nu zien we het ook terug in de onderzoekscijfers. Uit het 22e bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek van NIDAP blijkt dat e-learning aan populariteit wint. HR managers en opleidingsverantwoordelijken kiezen niet langer massaal voor traditionele leervormen zoals ‘klassikaal leren’. Bij organisaties met opleidingsbudgetten boven een miljoen wordt minder dan de helft…
Read more

‘Passend onderwijs’ belangrijk thema binnen het basis- en voortgezet onderwijs maar de scholingsbudgetten blijven pover

Uit de nascholingsmonitor [juli 2014] van bureau NIDAP blijkt dat bij negen op de tien basis- en voortgezet [VO] onderwijs scholen  ‘passend onderwijs’ het meest prangende professionaliseringonderwerp is.  Toch zijn de voor nascholing bestemde budgetten binnen het onderwijs nog  relatief laag. Vergeleken met andere overheidsorganisaties in Nederland wordt er weinig gebruik gemaakt van externe deskundigheid, trainingen…
Read more

De toekomst van financiële dienstverlening in 2020

Stel je een wereld voor waarin financiële instellingen vanuit klantperspectief gepersonaliseerde producten en diensten aanbiedt. Een dienstverlening die gebruikt maakt van voorspellende analyses die complexe data, die voorheen niet te managen leek, kan omzetten in duidelijke, actie-georiënteerde stappenplannen, die klanten helpen bij het nemen van beslissingen. Met deze zinnen begint een rapport van het Amerikaanse Intuit,…
Read more