75% bedrijven ziet Leven Lang Leren als middel loopbaanontwikkeling

Leven Lang Leren gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven – en moeten – ontwikkelen; op de werkvloer, thuis en in de samenleving. Driekwart van de grotere bedrijven in Nederland geeft aan dat Leven Lang Leren vooral tot doel heeft om de doorstroom van personeel te bevorderen. Dat blijkt uit multi-client onderzoek in opdracht van opleidingskundig adviesbureau CINOP onder 452 HR-managers. Leven Lang Leren is al langer een bekend begrip bij HR-managers in het bedrijfsleven. In 2011 geeft 51% aan (zeer) goed op de hoogte te zijn van dit onderwerp. Waarbij, net als in 2010, de bekendheid in de zorgsector het best ontwikkeld is (31% goed, 39% zeer goed bekend), gevolgd door de non-profit en de overheid. In de industrie is de bekendheid met Leven Lang Leren minder groot (31% is hier niet of nauwelijks mee bekend).

Loopbaanontwikkeling veruit het belangrijkste doel
Gevraagd naar de belangrijkste doelen van een Leven Lang Leren noemt 75% van alle organisaties loopbaanontwikkeling als belangrijkste doel. Dit betreft onder andere de doorstroom van personeel. 58% noemt arbeidsmarktmobiliteit als belangrijkste doel en 54% ziet Leven Lang Leren als middel om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Doelen die amper worden genoemd zijn het motiveren van personeel (6%), bijblijven (3%) en persoonlijke ontwikkeling (2%). CINOP manager Marja van den Dungen: ‘Doorstroom van personeel door opscholing is een goed instrument voor het creëren van mogelijkheden voor instroom aan de onderkant en leidt tot goede kansen voor doorgroei aan de bovenkant, bijvoorbeeld van mbo- naar hbo-functies.’

Leren vooral gericht op huidige functies en direct werk
Waarover gaat dan ‘het leren’ binnen grotere bedrijven en organisaties? 69% van de respondenten geeft aan dat de leercultuur gericht is op de huidige functies en de directe werkzaamheden van het personeel. Bij meer dan de helft gaat het over het verbeteren van de werkprocessen (53%) en de brede inzetbaarheid van medewerkers (52%). Binnen de overheid is het laatste facet overigens het belangrijkste (74%). Van den Dungen: ‘Ook interessant is het onderzoek door CINOP naar leercultuur in het mkb in opdracht van MKB Nederland (2012). Het overgrote deel van mkb-bedrijven onderkent het belang van leren door hun medewerkers. Het leren is echter vaak nog ad hoc en als het al plaatsvindt, is het vooral gericht op huidige werkprocessen en het directe functioneren en nog niet op interne of duurzame inzetbaarheid.’

Lichte groei organisaties die expliciet werken aan Leven Lang Leren
Op de vraag of Leven Lang Leren (expliciet) op de HR agenda staat voor de komende 2 jaar blijven de respondenten positief. We zien een groei van het percentage organisaties waar het HR-beleid daadwerkelijk in het teken staat van Leven Lang Leren (van 28% naar 36%). Als we kijken naar bestedingen zijn deze cijfers lager. Gemiddeld ligt het percentage van de opleidingsbestedingen dat naar Leven Lang Leren gaat op 24%. Een vijfde van de organisaties geeft aan helemaal geen geld te besteden in het kader van Leven Lang Leren.

Onderzoek
Bovenstaande resultaten komen voort uit het jaarlijkse NIDAP onderzoek naar de bestedingen aan bedrijfsopleidingen en -trainingen in Nederland. Respondenten in het onderzoek zijn HR- en opleidingsmanagers van organisaties met 100 of meer werknemers, verdeeld over alle sectoren. In 2010 en 2011 zijn in opdracht van CINOP ook vragen over EVC gesteld. Er kan (bij EVC gebruikende organisaties) in 2012 een stijging van het gemiddeld aantal EVC deelnemers worden verwacht van circa 25% t.o.v. 2011. De toename is mogelijk te verwachten in de handel & horeca, financiële diensten en de overheid.

No Comments Yet.

Leave a comment