Hoe ambitieus is Nederland?

Ruim de helft van de Nederlanders vindt zichzelf ambitieus. Mannen vinden dat vaker dan vrouwen. Ambitie blijkt daarnaast niet het hele leven te groeien: wanneer mensen 45 jaar worden, is dat voor veel mensen een keerpunt. Dat blijkt uit de Ambitiemonitor van opleidingsvergelijker Springest.nl en onderzoeksbureau NIDAP, waaraan 1.004 respondenten deelnamen.

Ambitie

Ruim 65 procent van de mannen vindt zichzelf ambitieus, in tegenstelling tot 52 procent van de vrouwen. 8,2 procent van de Nederlanders vindt zichzelf zelfs zeer ambitieus. Daarnaast zijn mannen ook vaker tevreden over hun werk dan vrouwen, zij waarderen hun werk vaker met een tien.

Volgens Ruben Timmerman, oprichter van Springest, is het moeilijk te beoordelen of vrouwen daadwerkelijk minder ambitieus zijn dan mannen: ‘Wellicht zijn vrouwen gewoon kritischer op zichzelf en hun werk of lopen ze vaker tegen obstakels aan. Ook kan het zijn dat ze zichzelf als minder ambitieus percipiëren, terwijl ze het wel zijn. Voor mannen is het wellicht gebruikelijker om te zeggen: “Ik ben een man, natuurlijk ben ik met mijn carrière bezig”.’ Ook kan het zijn dat het voor vrouwen normaler en geaccepteerder is om geen volledige carrière te hebben naast het moederschap. ‘Als dat zo is, dan vind ik dat wel erg ja. Als vrouwen daadwerkelijk minder ambitie hebben, dan is dat zonde. Het zou ook niet moeten in deze maatschappij. Als het alleen gaat om een verschil in perceptie, is er volgens mij weinig aan de hand.’

Bijna de helft van de Nederlanders (47,1 procent) is nu ambitieuzer dan vijf jaar geleden. Het gaat dan voornamelijk om respondenten in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 44 jaar. Vanaf 45 jaar zakt de ambitie plotseling in. ‘De leeftijd van 45 jaar lijkt een keerpunt te zijn in het leven van veel Nederlanders. Tot die tijd groeit de ambitie volgens eigen zeggen, daarna neemt deze weer af. Blijkbaar is dit een leeftijd waarop veel mensen de balans opmaken tussen werk en privé. Maar, het kan natuurlijk ook goed zijn dat men op die leeftijd zijn belangrijkste doelen heeft bereikt.’

WO’ers vinden ambitieuze mensen streberig en opportunistisch

Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat mensen met een WO-achtergrond ambitie vaak associëren met negatieve eigenschappen. Bij ambitie denken zij aan eigenschappen als streberigheid, opportunisme en egocentrisme. Slechts 24,6 procent van de WO’ers associeert ambitie niet met negatieve eigenschappen in tegenstelling tot 31,9 procent van de HBO’ers. Streberigheid wordt als de meest negatieve eigenschap van ambitieuze mensen gezien.
Een verklaring hiervoor kan liggen in de achtergrond van WO’ers. ‘Het zijn mensen die geleerd hebben om kritisch te analyseren, een mening te vormen en die te uiten. Ze durven makkelijker stelling te nemen. Ook kan ik me wel voorstellen dat WO’ers vaak in de top van bedrijven zitten, waar ze het ellebogenwerk van deze streberige mensen eerder zien. Lager in de organisatie kan dat nog gezien worden als ambitie.’

No Comments Yet.

Leave a comment