Industrie herstelt nog niet volgens CBS

NIDAP verwacht dat de Nederlandse industrie zich herstelt in 2013. Deze conclusie is gebaseerd op de meest recente meting naar Vaktechnische opleidingsbestedingen [Q3 2012]. Uit dit onderzoek blijkt een forse toename van het opleidingsbudget in 2013 van bedrijven in de industrie. Eerder al [begin 2012] liet NIDAP onderzoek stijgingen van de opleidingsbudgetten in de industrie zien. Onze optimistische conclusie strookt echter niet met de industriecijfer van het CBS.

CBS

De berichten van het CBS in de de afgelopen maanden over de industrie waren zeer wisselend. CBS: producenten vertrouwen verslechterd [mei 2012], producentenvertrouwen nagenoeg onveranderd [juni 2012], iets verslechterd [juli’12], iets minder pessimistisch [augustus’12], stemming industrie ondernemers verslechterd [september 2012], minder productie [oktober 2012]. In oktober stelt het CBS dat de omstandigheden voor de industrie in oktober 2012 ‘een gemengd’ beeld laten zien in vergelijking met een maand eerder.

In november meldt het CBS dat de  industrie in september bijna 4 procent minder omzet behaalde dan een jaar eerder. De industrie behaalde in september 2012 bijna 4 procent minder omzet dan een jaar eerder. De oorzaak ligt deels in het feit dat september 2012 telde minder werkdagen dan in september 2011. Het negatieve effect hiervan op de ontwikkeling van de omzet wordt geraamd op ruim 5 procent. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerde aanzienlijk meer omzet. Dit kwam grotendeels door hogere prijzen. In de transportmiddelenindustrie, basismetaal- en metaalproductenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie was de omzet daarentegen duidelijk lager dan een jaar eerder. De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in augustus bijna 3 procent kleiner dan in augustus 2011. Het was de eerste afname in meer dan anderhalf jaar.

Duitsland

De groei van de Duitse economie is in het derde kwartaal teruggevallen tot 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het tweede kwartaal groeide de Duitse economie met 0,3 procent op jaarbasis. De lichte terugval in het afgelopen kwartaal kwam overeen met de verwachtingen van economen. Europa’s grootste economie groeide in het derde kwartaal met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Gecorrigeerd voor werkdagen kwam de groei uit op 0,9 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de groei 0,5 procent op jaarbasis.
Het vertrouwen van consumenten en producenten neemt al sinds het voorjaar af, maar dit heeft zich nog niet vertaald in een krimp van de economie. Op korte termijn is er een kans op de dalende orders voor de Duitse industrie [en zomogelijk ook voor de Nederlandse industrie]. Duitsland exporteert veel naar landen buiten het eurogebied en is daardoor steeds minder afhankelijk van de ontwikkelingen in de  eurolanden.

NEVI Inkoopmanagersindex

De cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) voor september lieten nog een stijging zien [50.7 tov  49.7 in augustus]. In oktober noteerde de Nederlandse inkoopmanagersindex 48,9, tegen 50,7 in september. Reeds geruime tijd beweegt de PMI zich rond de 50-punten grens. Een PMI onder de 50 duidt op een dalende industriële activiteit, een score daarboven wijst op groei. Weliswaar steeg in oktober het aantal orders uit het buitenland, maar daalden de orders uit Nederland.

Opleidingsbestedingen als graadmeter

NIDAP zal in het vierde kwartaal opnieuw de bestedingen in de industrie en andere sectoren meten en trachten meer bewijs te vinden voor onze verwachtingen over de industrie. De opleidingsbestedingen van organisaties zijn mogelijk een goede graadmeter voor de economische vooruitzichten. Investeren in mensen getuigt van vertrouwen, niet alleen in de werknemers, maar ook in de verwachte performance van de organisatie.

No Comments Yet.

Leave a comment