Kabinet Rutte II investeert fors in kwaliteitsverbetering MBO

Er wordt door Rutte en Samsom in de komende jaren een kwart miljard geïnvesteerd in het MBO, onder andere om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te verbeteren. NIDAP onderzoekt al vanaf 2010 de marktpositie en groeikansen van opleiders en adviesbureaus die zicht richten op het PO/VO en MBO.

Excellent onderwijs

In totaal wordt er in de komende jaren circa 700 miljoen euro geïnvesteerd in onderwijs. Rutte en Samsom spreken over ‘Van goed naar excellent onderwijs’. Onderwijs en wetenschap in Nederland zijn van hoog niveau, maar de ambitie is om tot de top vijf van de wereld te gaan behoren. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met opleiding en selectie van leraren en van directeuren en bestuurders die hun medewerkers stimuleren, belonen en zo nodig sanctioneren.

Verdere professionalisering

Met het onderwijsveld wil men tot afspraken komen over verbetering van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Over betere begeleiding van startende docenten en bijscholing van bestaande docenten en schoolleiders. Over professionalisering van het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie. Over terugdringing van het aantal onbevoegde docenten. Het oordeel van de Onderwijsinspectie over scholen zal zich ook gaan uitstrekken tot de categorieën “goed” en “excellent”. Onderdeel van het akkoord is dat scholen die hun kwaliteit op orde hebben, minder hoeven te verantwoorden dan scholen die slecht scoren. Scholen gaan publieke verantwoording afleggen over behaalde resultaten en gebruikte middelen.

Kansen voor opleiders in deze markt

Kortom in de komende jaren zullen er middelen voor professionalisering beschikbaar zijn. Opleiders en adviseurs die in de onderwijsmarkt actief zijn, zullen de vruchten plukken van een goede bekendheid, reputatie en een positief kwaliteitsimago. NIDAP onderzoekt al drie jaar deze markt. Wij meten de behoefte, bestedingen en bekendheid van aanbieders. Tot de afnemers van onze marktonderzoeken behoren tal van grote en middelgrote aanbieders van opleidingen en trainingen, van masters tot eendaagse programma’s, workshops of seminars voor docenten, leerkrachten en leidinggevenden in het PO, VO en MBO. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met NIDAP.

No Comments Yet.

Leave a comment