Verdienmodellen zakelijke evenementen onderzocht

NIDAP zal in de komende maanden onderzoeken wat de toekomst is voor zakelijke events. Communicatietechnologie, kleinere eventbudgetten, duurzaam handelen [en eten] en beperkte tijd en [reis]bereidheid zullen leiden tot andere verdienmodellen.  NIDAP onderzoekt de eventmarkt al meer dan 12 jaar. Onze informatie wordt gebruikt door bijna alle landelijke spelers in deze specifieke markt.

Bij zakelijke events werd 2013 meer geld besteed aan doelgroepcommunicatie, presentatie en eventregistratie dan aan vervoerskosten en entertainment. De vraag is niet hoe lang het nog gaat duren voordat klanten delen van hun event budget gaan besteden aan nieuwe communicatiemiddelen, hybride evenementen, webcasting,  en sociale netwerken om mensen bij elkaar te brengen. Het gaat erom hoe professionele locaties/cateraars, event-organisatiebureaus en event-ICT dienstverleners op de korte termijn slim kunnen inspelen op de veranderende klantbestedingen en daar ook nog een fair share aan kunnen overhouden. Het onderzoek verkent de mogelijkheden van nieuwe product en markt combinaties op het gebied van  personele en zakelijke bijeenkomsten maar ook nieuwe vormen van interactie tussen mensen werkzaam in organisaties.

Verdeling [2013] euro bij zakelijke evenementen [%]

Bij zakelijke events ging 17% naar doelgroep communicatie, presentatie en eventregistratie. Food & Beverage blijft grootste post.

grafiekev4

Welke nieuwe event typen en concepten spreken aan?  Welke kennis en ervaring is daarbij nodig? Wat is de houding ten opzichte van hybride events en learning events? Welke web services en communicatietechnologie vindt men aantrekkelijk om te gebruiken bij de eigen events, welke niet? Welke budgetten per event en per deelnemer zijn er beschikbaar? Dalen deze budgetten per deelnemer verder of nemen ze toch weer toe? Hoe verdeelt men het budget over de verschillende posten, waaronder ook nieuwe technologieën? Hoe groot zijn de verschillende deelmarkten naar type event?

Het onderzoek maakt onderscheid tussen grote en kleine events, grote en kleine opdrachtgevers [ondergrens 50 werknemers]. Events in alle sectoren worden onderzocht.  Ook dit jaar meten we de [concurrentie] positie van locaties en andere aanbieders. De resultaten worden vergeleken met voorgaande jaren.

De opzet van het onderzoek is verder vernieuwd. Er worden zowel telefonische, kwalitatieve als ook online interviews afgenomen bij ‘handgeselecteerde’ opdrachtgevers. Het onderzoek wordt samengesteld door een panel van experts en toeleveranciers.

Voor professionele aanbieders is er de mogelijkheid tot participatie in dit onderzoek. Het is een objectieve vergelijking, de kosten zijn relatief laag [want multi-client] en de kwaliteit is zeer hoog vanwege de specifieke respondentselectie [en telefonisch i.p.v. online]. Het onderzoek wordt de komende 2 maanden uitgevoerd. De terugkoppeling vindt plaats in de vorm van een gedegen inhoudelijk maatwerkrapport, onze concrete aanbevelingen en een managementadviesgesprek.

Meer informatie? paulvanderwal@nidap.com

No Comments Yet.

Leave a comment