Zullen hybride events de evenementen- en congressenindustrie een compleet nieuw gezicht geven?

Wat is het korte termijn effect van online communicatie voor de Congres, Meeting & Event sector en wat gaat er op lange termijn gebeuren? Bureau NIDAP onderzoekt de kansen en bedreigingen van online technologie voor de eventindustrie.

Bij zogeheten ‘hybride evenementen’ wordt een online component toegevoegd aan het traditionele offline evenement. Om zo een doelgroep te bereiken die veel groter is dan uitsluitend de deelnemers in de zaal. Hybride evenementen worden fysiek bezocht, maar virtuele deelnemers kijken en luisteren ook mee vanaf hun werkplek, thuis of onderweg. Via streaming video wordt het evenement ‘uitgezonden’ op internet. Op Twitter worden vragen gesteld door de virtuele deelnemers, met gebruik van de officiële event hashtag. De meeste vragen worden beantwoord door de moderator, een selectie van vragen wordt voorgelegd aan de (keynote) sprekers. In de pauzes worden er interviews gehouden of vooraf opgenomen video’s uitgezonden. In de ideale situatie moet belevenis van de virtuele deelnemers minstens net zo zijn als die van de deelnemers ter plaatse. Het beste van beide werelden komt bij elkaar in één beleving waar een mix van traditionele en online media wordt gebruikt om de boodschap over te brengen.

Het live uitzenden van een evenement vraagt nou eenmaal een extra investering. Zowel in tijd van u als organisator, als in huur van extra mensen, apparatuur en verbindingen. NIDAP onderzoeksvraag: Kunnen deze kosten in de optiek van de opdrachtgever worden terugverdiend? Welk deel van de eventkosten zal beschikbaar zijn voor het online gedeelte van het event. In hoeverre gaat dit ten koste van andere uitgaven zoals locatie, catering of organisatie?

Sommige organisatoren zijn bang dat het live uitzenden zorgt dat mensen weg blijven. Mijn ervaring is juist het tegenovergestelde: mensen krijgen de kans om te zien ‘wat ze missen’. NIDAP onderzoeksvraag: Leiden Hybride evenementen juist tot meer of tot minder bezoekers aan het [traditionele] offline evenement? Zijn hybride events alleen interessant in business to business of juist ook voor business to consumer en personeelsevenementen?

De virtuele deelnemer communiceert via social media als Twitter en Facebook met andere deelnemers, collega’s of vakgenoten etc. NIDAP onderzoeksvraag: Bij welke typen evenementen vergroten hybride evenementen de exposure van het evenement of de boodschap bij de beoogde doelgroep? Wat is de opdrachtgever bereid hiervoor extra te investeren?

No Comments Yet.

Leave a comment