Meer carrièremogelijkheden en ontwikkeling door het volgen van een opleiding

Veel werkenden noemen het verbeteren van carrièrevooruitzichten de belangrijkste reden om een opleiding te volgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2014) stelt dat professionals die een lange opleiding hebben gevolgd naar eigen zeggen vaker een nieuwe baan hebben gekregen, promotie hebben gemaakt of een hoger salaris hebben gekregen dan professionals die een korte opleiding hebben gevolgd.

Professionals die ervoor kiezen om naast het werk aan een opleiding te beginnen, doen dit vaak om kennis en vaardigheden in bepaalde onderwerpen of vakgebieden op te doen. Professionals kiezen regelmatig een lange opleiding met als doel om promotie te maken of een eigen bedrijf te starten; zij geven dit twee maal zo veel aan dan professionals die een korte opleiding willen volgen. Uit cijfers van de recente Consumenten Opleidingsmonitor uitgevoerd door bureau NIDAP en opleidingsvergelijkingssite Springest blijkt dat slechts een kwart van de lerende professional een loonsverhoging van gemiddeld 16% verwacht door een opleiding te volgen.

Wel geven beiden groepen aan dat de prestaties in de huidige baan zich positief hebben ontwikkeld na het volgen van een opleiding. Uiteindelijk verwachten ook professionals die een korte opleiding volgen geen hoger salaris of promotie; volgens het CBS (2014) is dit aannemelijk omdat korte opleidingen vaak zijn gericht op direct toepasbare vaardigheden. Bureau NIDAP en Springest denken dan ook dat loonstijging over het algemeen niet als argument dient om te investeren in een opleiding. Het draait eerder om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en verdere specialisatie binnen een vakgebied of onderwerp.

No Comments Yet.

Leave a comment