Kwaliteitskloof basisscholen groter door passend onderwijs en opbrengstgericht werken

Minder passend onderwijs

Uit recent onderzoek van bureau NIDAP onder 200 schoolleiders blijkt dat passend onderwijs in 2014 een minder belangrijk opleidingsthema is voor basisscholen dan in 2011. Maar als scholen passend onderwijs centraal stellen dan worden er bijna twee keer zoveel leerkrachten opgeleid in 2014. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Opbrengstgericht werken was al bij veel scholen het meest belangrijke ontwikkelthema en is nog belangrijker geworden in 2014. Er worden meer leerkrachten bijgeschoold hierin. Bij opbrengstgericht werken gaat het erom dat leerkrachten de opbrengsten en meetbare resultaten vooraf bepalen en centraal stellen en daar het onderwijs op afstemmen.

Aantal leerkrachten passend onderwijs

 

persbericht december2

Scholen onderscheiden zich

Paul Van der Wal [onderzoeker en directeur bureau NIDAP]: “Als er minder scholen bezig zijn met passend onderwijs kan dit leiden tot een kwaliteitsverschil tussen PO scholen. Daarentegen zien we dat scholen die wel investeren dat voor bijna twee keer zoveel leerkrachten doen vergeleken met 2011/2012. Het kan een keuze zijn om zich op de kwaliteit van het passend onderwijs te willen onderscheiden maar het kan ook gewoon een tijdelijke inhaalslag zijn. De investeringen in het opbrengst gericht werken hebben een veel blijvender karakter: die waren hoog in 2011 en zijn nog hoger geworden in 2013/2014.”

Zie hier onze eerdere berichtgeving ten aanzien van de opleidingsontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs.

No Comments Yet.

Leave a comment