Yearly Archives: 2015

2016 en 2017 : 2% groei maar werkloosheid blijft hoog

De Nederlandse economie lijkt ook in 2016 en 2017 met 2% of iets meer te kunnen groeien volgens de ABNAMRO outlook. De economie profiteert in 2016 en 2017 van de lagere koers van de euro en (nu nog) van de lage olieprijs. De werkloosheid kan langzaam dalen en de overheidsfinanciën laten een verdere verbetering zien.  Eventuele…
Read more

E-learning: content is king

Organisaties voorzien dat een kwart van het opleidingsbudget wordt uitgegeven aan e-learning. Zo blijkt uit onze 23e meting onder HR directeuren en opleidingsverantwoordelijken. De E-learning budgetten in organisaties in Nederland met 100 of meer werknemers zijn in twee jaar met 15% gestegen  [bron: NIDAP 2015] We weten niet precies waar dit geld aan uit wordt gegeven, zelfs…
Read more

Gevolgen wet en regelgeving voor zorgsector belangrijker dan digitalisering

ICT ontwikkelingen wél belangrijkste ontwikkeling voor eigen werkzaamheden NIDAP heeft in 2013, 2014 en 2015 onderzoek gedaan onder meer dan duizend werkenden in de zorg. Het onderzoek richt zich op hoger opgeleid personeel. Er is o.a. gevraagd naar trends die mensen zelf zien die de meeste consequenties hebben voor de zorgsector en voor hun eigen…
Read more

NIDAP onderzoek: Opmars van E-learning is niet te stoppen

NIDAP Onderzoek, dat op 19 augustus 2015 is verschenen, toont aan dat de opmars van E-learning niet meer te stoppen is. Vier op de tien van de onderzochte organisaties maakt gebruik van e-learning (ruim 40%), in 2010 was dat nog maar 27% van de organisaties. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal organisaties dat e-learning gaat…
Read more

Hogescholen te vaak leverancier stagaires

Hogescholen worden nog vooral nog gezien als leverancier van stages, maar één op de drie organisaties ziet partnership in onderzoek, beroepspraktijk en het opscholen naar HBO niveau wel als meerwaarde. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van NIDAP naar de houding en leerbehoefte van bedrijven en instellingen aan samenwerking met hogescholen. Alles wijst erop dat er…
Read more