Persoonlijke groei belangrijkste leerdoel van werknemers

Professionals willen vooral werken aan hun persoonlijke groei met het volgen van een training of cursus. In een recent onderzoek dat NIDAP uitvoerde in samenwerking van Springest, noemde 41 procent dit als zijn of haar leerdoel. Andere veelgenoemde doelen zijn leren coachen en communicatief vaardiger worden. Het ontwikkelen van betere soft skills is populair en dat blijkt in bijna elke sector het geval.

In het onderzoek werd aan meer dan 3.000 werknemers gevraagd wat hun wensen zijn op het gebied van leren dit jaar. Werknemers blijken gemiddeld meer leerdoelen te hebben gerelateerd aan hun persoonlijke effectiviteit dan vakspecifieke leerdoelen. Dit geldt vrijwel voor elke branche, ondanks de verschillende pijlers op het gebied van opleiding & ontwikkeling in elke sector.

Soft skills

Het is niet vreemd dat persoonlijke effectiviteitstrainingen in de meeste branches hoog op de ranglijst staan. Soft skills zijn breed toepasbaar en kunnen snel zorgen voor verbeterd functioneren in veel verschillende functies. Vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening, handel en overheid willen werknemers zichzelf hierin nu verder ontwikkelen.

Logische verklaringen hiervoor zijn privatisering of sterker toenemende concurrentie in de zorg en zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld. Hierdoor gaan skills als communicatieve vaardigheden en presenteren, maar ook time- en projectmanagement een belangrijkere rol spelen.

Werknemers lijken zich ook te realiseren dat het steeds belangrijker wordt snel te kunnen schakelen en reageren op veranderingen in de markt. Door je persoonlijke effectiviteit te verbeteren, word je als werknemer ook flexibeler. Nieuwe vakkennis wordt bovendien op meerdere manieren toegankelijk gemaakt, waardoor het niet altijd nodig is om een (betaalde) training of cursus te volgen.

Onduidelijke opleidingsmogelijkheden

Werknemers gaven in ditzelfde onderzoek ook aan dat zij de opleidingsmogelijkheden bij hun werkgever vaak nog onduidelijk vinden. Volgens de meeste werknemers (60%) is er dan ook geen overzicht beschikbaar van opleidingen, trainingen of cursussen die zij kunnen volgen. In de ICT, farmacie en dienstverlening vindt men de mogelijkheden het minst duidelijk. Maar ook werknemers in de zorg en bij financiële instellingen geven aan dat zij geen toegang hebben tot een goed overzicht. De behoefte en bereidwilligheid om door te leren is groot, maar het gemakkelijk vinden van trainingen die de werkgever aanbiedt of vergoedt, laat vaak nog te wensen over.

No Comments Yet.

Leave a comment