Hogescholen te vaak leverancier stagaires

Hogescholen worden nog vooral nog gezien als leverancier van stages, maar één op de drie organisaties ziet partnership in onderzoek, beroepspraktijk en het opscholen naar HBO niveau wel als meerwaarde. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van NIDAP naar de houding en leerbehoefte van bedrijven en instellingen aan samenwerking met hogescholen. Alles wijst erop dat er meer interactie tussen school en regionaal werkveld nodig is.

Online leren is op zich een belangrijke hygiëne factor en nodig om het leren voor professionals te faciliteren, maar waar het echt om gaat is de inhoudelijke aansluiting van de leerstof op de werkpraktijk van organisaties. Voorwaar geen makkelijke opgaaf en zonder duidelijke strategie en tactiek ook lastig te realiseren voor een hogeschool. Daarom verleent NIDAP als meer dan 20 jaar diensten aan hogescholen, business universiteiten en ROC’s. Wij bieden op landelijk of regionaal niveau specialistische sector marktinformatie en strategische ondersteuning. Hiermee kunnen besturen en directies hun onderwijsvisie en strategie verbinden met de huidige en toekomstige kennisvragen vanuit het werkveld.

Twee grafieken uit het recente Bedrijfsopleidingenonderzoek van NIDAP [augustus 2015].

B2B 2015 PP Onderwijs & Werkveld

 

No Comments Yet.

Leave a comment