Monthly Archives: september 2015

E-learning: content is king

Organisaties voorzien dat een kwart van het opleidingsbudget wordt uitgegeven aan e-learning. Zo blijkt uit onze 23e meting onder HR directeuren en opleidingsverantwoordelijken. De E-learning budgetten in organisaties in Nederland met 100 of meer werknemers zijn in twee jaar met 15% gestegen  [bron: NIDAP 2015] We weten niet precies waar dit geld aan uit wordt gegeven, zelfs…
Read more

Gevolgen wet en regelgeving voor zorgsector belangrijker dan digitalisering

ICT ontwikkelingen wél belangrijkste ontwikkeling voor eigen werkzaamheden NIDAP heeft in 2013, 2014 en 2015 onderzoek gedaan onder meer dan duizend werkenden in de zorg. Het onderzoek richt zich op hoger opgeleid personeel. Er is o.a. gevraagd naar trends die mensen zelf zien die de meeste consequenties hebben voor de zorgsector en voor hun eigen…
Read more