Monthly Archives: maart 2016

Weinig mannen kiezen voor een zorgopleiding

Mannen blijven een zeldzaamheid in zorgopleidingen. Vorig schooljaar haalden 22 duizend vrouwen en 2,1 duizend mannen een diploma in de verpleegkunde of (hulp bij) verzorging. Dit melde CBS in de week van de Zorg en Welzijn 2016. Van de 24,5 duizend afgestudeerden in een zorgopleiding van vorig jaar, voltooiden zeven van de tien een opleiding in…
Read more

Het bekostigd hoger onderwijs : het belang van strategische keuzes

Besturen vraagt ondernemerschap Onderwijs instellingen zoeken naar onderbouwde antwoorden op vragen als: is het huidige portfolio wel de juiste voor de toekomst? Sluit het aanbod aan bij het werk- en beroepenveld? En waar dient er uitgebreid, geïnnoveerd of juist afgebouwd te worden? Nederland telt 38 door de overheid bekostigde hbo-instellingen. Hier studeren momenteel ruim 440.000 studenten (bron:…
Read more