Opleiden voor het beroep van de toekomst?

Een interessante vraag is welke opleidingen van hogescholen en mbo scholen een verbeterslag of ontwikkeling moeten ondergaan om toekomstbestendig te zijn. Dit verschilt per hogeschool, per opleiding maar ook per beroepsgroep of branche waarvoor de opleiding opleidt. Bovendien: wanneer is er sprake van toekomstbestendigheid?

Voor hogescholen is het belangrijk om goed te weten voor wat voor banen elke opleiding [bestaand of nieuw] nou eigenlijk opleidt. Is de aansluiting tussen opleiding en baan of beroep wel goed? Deze vraag is uiteraard ook belangrijk voor MBO scholen. De beroepen die we over een paar jaar uitoefenen zijn lastig te voorspellen. Het UWV schat dat er de komende twee jaar 200.000 nieuwe banen bij komen in Nederland.

NIDAP introduceert een nieuwe analysetool waarmee hogescholen en MBO scholen beter inzicht krijgen in de competenties die gevraagd worden aan gediplomeerden. NIDAP maakt gebruik van een dynamische database waarin alle vacatures en gevraagde competenties per sector en onderwerp regionaal zijn te analyseren. Wij koppelen deze gegevens aan onze andere bronnen zoals onze continue onderzoeken onder werkgevers, afgestudeerden en professionals en proberen de ontwikkelingen door te trekken naar de komende 3 tot 5 jaren. Daarnaast voeren wij continue gesprekken met werkgevers en experts over hun verwachtingen over bestaande en nieuwe beroepen op wat langere termijn. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen hun opleidingen aantrekkelijk en relevant houden voor zowel student en werkgever.

De Belgische website Edushock publiceerde een aardige lijst van nieuwe beroepen: Bouwer van alternatieve voertuigen, Virtuele opruimer, Quarantaineorganisator, Ruimtearchitect, Verticale landbouwer, Virtuele lesgever, Kweker van genetisch gemanipuleerd voedsel, Socialenetwerkpsycholoog, Ethicus voor nieuwe wetenschappen, Weerpolitie, Virtueel advocaat, Klimaatmanipulator, Welzijnsmanager voor senioren, Geheugenchirurg, Lichaamsdelenmaker. Iets meer nabij het heden: Expert koolstofbalans, Thesaurier, Verantwoordelijke internet governance, Diversiteitsverantwoordelijke, Verantwoordelijke boekhoudnormen en –doctrine, Verantwoordelijke e-business, Fondsenwerver, Aankoopverantwoordelijke in duurzame ontwikkeling, Verantwoordelijke schuldherschikking of Community manager. bron: Edushock [België].

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat er in de ICT veel werk te vinden is. Consultancy- en ICT-bedrijf Capgemini ziet de banen in de tech-sector al jaren veranderen. “Als je in de toekomst een baan wilt, moet je iets weten van IT. Dat is een absolute must”, zegt Petra Hendriksen van Capgemini Academie. Ze ziet dat de nieuwe banen vooral iets te maken hebben met virtual reality, 3D-printers en robotisering. Ook in de gezondheidszorg en bij bijvoorbeeld banken, waar het volgens haar vooral draait om web-ontwikkelingen. Het is volgens Hendriksen minder ingewikkeld dan het klinkt. “Goeie analyse-en internetvaardigheden zijn belangrijk, maar als je jezelf leuk kunt kleden, kun je ook een mooie website bouwen.” Ze verwacht in de IT dan ook steeds meer kansen voor vrouwen, maar ook voor (langdurig) werklozen.

Menselijk aspect
Cijfermatige banen verdwijnen en worden door de technologie overgenomen. Dat zie je nu al terug in beroepen als drone-operator, data-analist en 3D-printspecialist. Tony Bosma, trendwatcher, ziet ook een tegenbeweging ontstaan. “Juist de banen met menselijke en fysieke aspecten worden belangrijk. Persoonlijk contact is van belang. Een nieuwe functie voor artsen bijvoorbeeld, als begeleidingscoach.”

Creatieve beroepen veranderen niet snel. “Het gaat nog wel even duren voordat we het creativiteitsproces kunnen digitaliseren”, aldus Bosma. In de toekomst ziet hij vooral dat mensen veel meer gaan wisselen van baan. ”Er komt veel diversiteit, werk wordt veel meer vanuit passie gedreven. Het is belangrijk dat we flexibel zijn, want werk ontwikkelt steeds.”

Kortom de toekomstbestendigheid van HBO en MBO opleidingen en de noodzaak tot veranderingen en aanpassingen hangt af van zowel korte termijn als lange termijn factoren. Voor de korte termijn is de analyse en ontwikkeling van gevraagde beroepen en vacatures interessant, voor de langere termijn gaat het vooral om de visie en verwachtingen van meerdere experts binnen de specifieke beroepsgroepen en technische domeinen.

Bron: Reuters, NOS, UWV, Cap Gemini, bewerkt door NIDAP

No Comments Yet.

Leave a comment