Ministerie OCW geeft instemming: HU en Windesheim herschikken lesplaatsen Master SEN

Windesheim en Hogeschool Utrecht bieden vanaf komend studiejaar de Master Special Educational Needs (SEN) aan vanuit 11 leslocaties.

De hogescholen zetten hiermee een belangrijke stap in hun samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen het educatieve domein. Het Ministerie van OCW heeft ingestemd met de herschikking van de lesplaatsen voor de Master SEN. Windesheim Flevoland in Almere is op termijn een nieuwe lesplaats.

Belangrijkste drijfveer voor deze herschikking van lesplaatsen is het realiseren van een toekomstbestendig aanbod voor de Master SEN. De herschikking, waarbij het aanbod gelijk wordt getrokken en lesplaatsen worden uitgeruild, sluit aan bij de maatschappelijke opdracht van beide hogescholen. Het nieuwe aanbod sluit aan bij de wensen van de studenten. Voor hen verbetert de doorstroming van bachelor naar master, wordt de kwaliteit versterkt en wordt de `levensvatbaarheid’ van kleine opleidingen vergroot.

Samenwerking en versterking

De beide hogescholen willen de samenwerking in het educatieve domein de komende jaren verder versterken. Met de instemming van de minister is deze nieuwe stap tot afstemming van het aanbod en organisatie van beide hogescholen voor de Master SEN nu definitief. Nieuwe lesplaats is Almere, waar vanuit Windesheim Flevoland de Master SEN op termijn wordt aangeboden.

Nieuwe route nieuwkomersonderwijs

Vanaf september bieden de hogescholen samen de nieuwe Master SEN-leerroute `Expert in nieuwkomersonderwijs’ aan en spelen hiermee in op een groeiende vraag uit het werkveld. De opvang van `nieuwkomers’ is een zeer actueel maatschappelijk thema, ook in het onderwijs. Docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voelen zich niet altijd voldoende toegerust om deze leerlingen optimaal onderwijs te bieden.

Erkenning voor Expertdocent Beroepsonderwijs

Eerder ontwikkelden Hogeschool Utrecht en Windesheim al de master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB). Over de bekostiging van deze master heeft het Ministerie van OCW onlangs een positief besluit genomen. Hierdoor kunnen docenten tegen aanzienlijk lagere kosten een master volgen. Een zeer positieve ontwikkeling; het lagere collegegeld maakt de opleiding toegankelijker, wat de professionalisering van docenten van beroepsgerichte vakken en daarmee de kwaliteit van het beroepsonderwijs, ten goede komt.

De samenwerking sluit goed aan bij de landelijke lerarenagenda 2013-2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin staat dat hogescholen en universiteiten de maatschappelijke opdracht hebben om samen te werken zodat zij samen het complete pakket van hoogwaardig educatieve opleidingen en onderzoek aan het werkveld kunnen aanbieden met een landelijke spreiding.

Leraren die masters volgen 2014

Bron: ANP. Grafiek uit onderzoek onder docenten die een masteropleiding volgen; Nico van Kessel/Universiteit Nijmegen(2014).

NIDAP onderzoekt de ‘markt’ voor masters al meer dan 10 jaar. Er is een specifiek onderzoek voor onderwijsmasters. De Master SEN is met afstand de door werkende docenten meest gevolgde master. Daarnaast inventariseren wij jaarlijks de vraag vanuit werkgevers en bereidheid tot financiering van de masteropleiding. Tevens onderzoeken wij in samenwerking met opleidingsvergelijker Springest jaarlijks de behoefte aan masters en MBA programma’s voor executives.

No Comments Yet.

Leave a comment