Nieuw platform voor hogescholen: UAS4EUROPE

Uit de hele discussie rond het LevenLangLeren en in het bijzonder het deeltijd-hoger onderwijs blijkt al dat centrale publieke voorschriften of financiële incentives aanmerkelijk minder belangwekkend zijn dan de wil van werkgevers en de onderwijsinstellingen zelf om de handen ineen te slaan. Regionale arrangementen zullen in de toekomst alleen maar dominanter worden, bijvoorbeeld in de match tussen opleidingsbehoefte en werkgelegenheid of in de sociale opgave van het tegengaan van segregatie en uitsluiting. En bovenlangs groeit de Europese en internationale dimensie die – in het belang van studenten en onderzoekers – niet alleen van universiteiten maar ook van hogescholen een oriëntatie vraagt die niet zonder meer in nationale structuren te vangen is; zo staat te lezen op de website van de Vereniging Hogescholen.

In dit kader, en ook vanuit het perspectief van toegepast onderzoek is het logisch dat een nieuw platform voor hogescholen in Europa is gelanceerd, ‘UAS4EUROPE’.  Het platform wil de regionale en internationale samenwerking van hogescholen met organisaties en het mkb versterken en daarmee innovaties in de beroepspraktijk stimuleren. UAS4EUROPE is een nieuw platform dat hogescholen – universities of applied sciences – vertegenwoordigt in bijna 30 landen in Europa.

De initiatiefnemers zijn: EURASHE,  UASnetHochschule Bayern e.Vswissuniversities en Association of Austrian Universities of Applied Sciences FHK.  De Vereniging Hogescholen is lid van UASnet.

UAS4EUROPE vertegenwoordigt hogescholen in bijna 30 landen in Europa. Deze hogescholen willen innovaties benutten door meer regionale samenwerkingen aan te gaan en samen te werken in Europese onderwijs- en onderzoeksprogramma’s in praktijkgericht onderzoek. Deze samenwerking kan plaatsvinden met bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen of met technische bedrijven. Hierbij werken studenten, docenten/lectoren en de beroepsprofessionals samen.

Naast vernieuwingen in de beroepspraktijk stimuleert het praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van een kritische en innovatieve houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit.

Bij de lancering van het platform in Brussel overhandigde Wim Boomkamp (bestuurslid van de Vereniging Hogescholen) namens UAS4EUROPE het position paper UAS4EUROPE: ‘Smart Partnerships for Regional Impact’ aan Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal voor Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie. Wim Boomkamp: “Met de oprichting van dit nieuwe Europese platform en het gezamenlijke position paper hopen we de komende jaren de Europese beleid- en innovatie agenda zo te beïnvloeden dat hogescholen een verankerende plek in deze agenda’s krijgen waardoor de regionale innovatie een internationale impuls krijgt.” Robert-Jan Smits reageerde positief: “I welcome that Universities of Applied Sciences claim their role in the innovation chain at the local, regional and international level.”

Smart partnerships for regional impact
UAS4EUROPE wil de regionale samenwerking van hogescholen met bedrijven en/of organisaties een impuls geven. Volgens de Europese hogescholen ligt hier nog veel onbenut potentieel aan innovaties die een impact kunnen hebben. Met praktijkgericht onderzoek van hogescholen willen zij dit potentieel aanboren door regionale samenwerking te stimuleren en door te participeren in Europese onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Bij praktijkgericht onderzoek werken hogescholen samen met regionale bedrijven (met name mkb) en organisaties aan innovaties voor de beroepspraktijk. Deze samenwerking kan zijn met bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen of met technische bedrijven. Hierbij werken studenten, docenten/lectoren en de beroepsprofessionals samen. Naast vernieuwingen in de beroepspraktijk stimuleert het praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van een kritische en innovatieve houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit.

Deze vorm van innovatieve onderzoeks- en samenwerkingskracht van hogescholen noemt UASEUROPE: ‘Smart Partnerships for Regional Impact’. In het position paper UAS4EUROPE-Smart-Partnerships-for-Regional-Impact kunt is meer informatie te lezen over de vijf verschillende rollen die de hogescholen in Europa vervullen.

Europese Innovatie Raad
Een eerste actie van het nieuwe Europese platform is een reactie op de “call for ideas” voor de op handen zijnde Europese Innovatie Raad. Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, deed hiervoor eerder een oproep. Na de consultatieronde zal de EU met plannen hierover komen.

 

No Comments Yet.

Leave a comment