MOOC’s steeds populairder in onderwijs en bedrijfsleven

MOOC’s in het hoger onderwijs

Steeds meer mensen melden zich aan voor gratis online cursussen, opgezet door Nederlandse universiteiten. Dat blijkt uit een rondvraag door de NOS bij negen van de grootste Nederlandse universiteiten. In 2014 kregen ze bij elkaar een kleine 500.000 aanmeldingen binnen voor hun MOOC’s, een afkorting van Massive Open Online Courses.
In 2015 was dat aantal al nagenoeg verdubbeld en dit jaar is het aantal aanmeldingen nog steeds aan het groeien en stond de teller halverwege het jaar op ongeveer 700.000.
Op Dé Onderwijsdagen, een congres over ICT en onderwijs, wordt deze week gesproken over onder meer deze MOOC’s. Op het congres zal ook minister Bussemaker van Onderwijs aanwezig zijn. Zij wil de subsidie voor digitaal onderwijs in 2018 verhogen van 1 miljoen naar 2 miljoen euro.

De MOOC is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Na online inschrijving voor zo’n cursus, kunnen deelnemers vanuit de hele wereld en met verschillende achtergronden gratis online video’s bekijken, waarin hoogleraren college geven. Daarnaast kunnen deelnemers als onderdeel van de cursus vaak meedoen aan online discussies, opdrachten inleveren en deelnemen aan toetsingsmomenten. Ze moeten alleen betalen als ze een bewijs van deelname willen: dan krijgen ze een certificaat.

De cursussen worden op verschillende niveaus aangeboden: sommige adviseren een vooropleiding, andere zijn toegankelijk voor iedereen. De MOOC ‘Scratch’, van de TU Delft, gaat hierin nog wat verder. Scratch is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder, en leert hun spelenderwijs programmeren. De gegevens die de universiteit binnenkrijgt over het verloop van de cursus, kunnen worden gebruikt voor onderzoek naar leerprocessen bij kinderen.

De in Nederland gemaakte MOOC’s zijn vaak in het Engels. Behalve dat universiteiten positief staan tegenover het gratis overbrengen van kennis door deskundigen, kunnen de cursussen ook helpen bij het werven van internationale studenten. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de MOOC ‘Introduction to Dutch’ ontwikkeld, waar zich in eerste instantie al 20 duizend deelnemers van over de hele wereld voor aanmeldden. Nog steeds is de gratis online cursus Nederlands van de RUG populair; inmiddels hebben zich in totaal al 120 duizend deelnemers aangemeld. Bovendien heeft de MOOC bijgedragen aan het leren van Nederlands aan Syrische vluchtelingen.

Geen vervanging, maar aanvulling

Robert Schuwer, lector ICT aan de Fontys Hogeschool en deskundige op het gebied van MOOC’s, denkt niet dat de gratis online cursussen het snel van ‘echte’ studies zullen winnen: “Bij MOOC’s wordt er vaak alleen specifieke kennis overgedragen in een losse cursus, in tegenstelling tot de samenstelling van vakken bij reguliere universitaire opleidingen. Bovendien zijn er nog geen officiële studiepunten met de cursussen te verdienen.”  Bron: NOS https://nos.nl/artikel/2141966-gratis-online-college-steeds-populairder.html

MOOC’s in het bedrijfsleven

NIDAP voert jaarlijks monitoronderzoek uit naar trends op het gebied van digitale leervormen binnen grote en middelgrote organisaties in alle sectoren en branches. Directeur Paul van der Wal: We zien dat er ten opzichte van 2015 een toename is van organisaties waarbij de meeste opleidingen via e-learning plaatsvinden (13%). Dit was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Ook is te zien dat het aantal organisaties dat helemaal niets doet met e-learning onder de 10% gekomen is. Ook minder organisaties zijn nog in een pilot of oriëntatiefase. Bij meer dan de helft van de organisaties verloopt een deel van de opleidingen via e-learning. De sectoren waar het meest gebruik gemaakt wordt van e-learning zijn zorg, ICT en media en financiële diensten. Bij de sector overheid wordt e-learning nog relatief weinig gebruikt.

MOOC’s kannibaliseren!

Meer dan een kwart van de L&D managers in de onderzochte organisaties verwacht dat MOOC’s als leervorm zal leiden tot kannibalisatie van traditionele (klassikale) leervormen. Eén op de drie verwacht juist geen effect van digitale leervormen.

kannibalisatie-e-learningbron: NIDAP Research B2B Learning Monitor © 2016

No Comments Yet.

Leave a comment