Yearly Archives: 2017

Kennis valorisatie en hoger onderwijs

In dit bericht kijken we naar de stand van zaken van kennis valorisatie en leven lang leren. Kennisvalorisatie heeft raakvlakken met Leven Lang Leren en de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. NIDAP onderzoekt voor hogescholen en universiteiten de 'leven lang leren markten'. Als basis is gebruikgemaakt van een aantal beleidsstukken (en voornemens), een Kamerbrief van (voormalig)…
Read more

NIDAP leven lang leren projecten Q4-Q1

NIDAP is preferred partner voor met name hoger onderwijsinstellingen die zich meer willen toeleggen op deeltijdonderwijs en leven lang leren onderwijs. Tevens zijn wij leidend in opleidingsonderzoek onder bedrijven en instellingen, in het bijzonder waar het gaat om marktgrootte, marktbehoefte en de ontwikkeling van online leren. 2016 was voor NIDAP een prima jaar. De groei heeft…
Read more

In memoriam Sofie

16 november 2017 - Sofie, oud collega van NIDAP, ze is er niet meer. Onbegrijpelijk, onvoorstelbaar. Zo erg dit.
Read more

E-learning hick-up?

NIDAP monitort sinds jaar en dag de markt voor professional learning. We zien in onze onderzoeken in de afgelopen jaren een sterke stijging van het budget voor kennisoverdracht, opleidingen en trainingen. De bestedingen aan e-learning stegen ook fors. In 2012 werd nog maar 5% van het opleidingsbudget hieraan besteed. In 2016 groeide dit naar 17%.…
Read more

Buitenlandse geaccrediteerde online opleidingen op Nederlandse markt

Het is interessant dat steeds meer buitenlandse opleiders zich via een geaccrediteerd online programma's ook op de Nederlandse markt richten. Zo ook Code Institute en het Digital Marketing Institute. Ook Nederlandse aanbieders van online opleidingen en trainingen zullen zich meer gaan focussen op internationale programma's met erkende diploma's en certificaten die ook in het buitenland geldig of…
Read more