Monthly Archives: februari 2017

Wanneer is onderwijs effectief?

Interessant onderzoek opgepikt van de blog van Herman van den Bosch, professor aan de Open Universiteit. In de periode 2002 – 2008 vond in het UK een grootschalig onderzoeksprogramma plaats met als doel om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te doen over verbetering van de effectiviteit van onderwijzen en leren[1]. Er zijn zo’n 20 projecten uitgevoerd, alle…
Read more

Lerarenregister: professionaliseert ook de PO schoolleiding en besturen zelf

De Tweede Kamer heeft het lerarenregister wettelijk verplicht gesteld. Leraren hebben het recht zich bij te scholen, maar de plicht zich te registreren. Door middel van het register kunnen de leraren de eigen competenties tonen.  Schooldirecteuren NIDAP interviewde tussen 1 en 15 februari 2017   100 schooldirecteuren primair onderwijs geïnterviewd over de effecten van de…
Read more