Monthly Archives: maart 2017

Training minder populair blijkt uit onderzoek

Wij zien uit onze onderzoeken onder HR/opleidingsmanagers, organisaties en individuele lerende professionals dat de open trainingsmarkt niet groeit. Althans niet in de periode tussen 2013 en 2016. Wellicht herstelt deze markt zich weer als gevolg van de momenteel opbloeiende economie, maar niets is zeker. Wat is er aan de hand? En hoe wij training instituten…
Read more

Internettechnologie in events beperkt, organisatiebureaus minder ingezet, budget onder druk

Dat blijkt uit de eventmonitor van NIDAP uitgevoerd in 2016. Een selectief gezelschap van circa 220 event professionals in grotere in Nederland gevestigde organisaties wordt jaarlijks geïnterviewd. In de maanden april en mei van 2017 zal dit marktonderzoek opnieuw worden uitgevoerd. Technologie bij events Zeven op de tien professionals geeft niet meer geld uit aan nieuwe technologie bij…
Read more

Professionalisering van zorgmarketing

Onderstaande column van Berend-Jan Bielderman over  Professionalisering van zorgmarketing laat zien dat er beweging nodig is binnen zorginstellingen om zich klantgerichter op te stellen. Niet alleen in termen van communicatie en patientbejegening, maar ook vanuit financieel oogpunt.  De inhoud sluit goed aan op het omgevingsanalyse model dat NIDAP voor een groot Nederlands ziekenhuis heeft ontwikkeld in…
Read more