Training minder populair blijkt uit onderzoek

Wij zien uit onze onderzoeken onder HR/opleidingsmanagers, organisaties en individuele lerende professionals dat de open trainingsmarkt niet groeit. Althans niet in de periode tussen 2013 en 2016. Wellicht herstelt deze markt zich weer als gevolg van de momenteel opbloeiende economie, maar niets is zeker. Wat is er aan de hand? En hoe wij training instituten helpen om hun ‘ware’ doelgroep aan te spreken en een fair market share te hebben.

Het aantal deelnemers aan open trainingen is gedaald (bron: NIDAP B2B 2016)

Online en MOOC’s als alternatief

Voor veel trainingsinstituten is de opkomst van digitaal leren van invloed op de omzet en afzet van met name open trainingen. De doelgroepen van het hogere segment managementtrainingen (leidinggevenden, senior professionals en high potentials) hebben keuze uit een veelheid van programma’s, leervormen en aanbieders. Naast meerdaagse trainingsprogramma’s op locatie zijn er ook (internationale) MOOC’s of online managementtrainingen te volgen. De vraag is hoe de nieuwe generatie professionals wil leren.

Groei van het interne leren

Uit onze studie in 2016 bleek dat het merendeel van de onderzochte organisaties meer was gaan leren. Grote en middelgrote organisaties (1000 of meer werknemers) hebben steeds vaker eigen interne academies of learning portals waar interne opleidingen en een selectie van externe opleidingen en trainingen worden aangeboden aan het personeel. Hiermee wordt de instituutskeuze door de werkgever beperkt. Dat gebeurde voorheen ook al (preferred supplier) maar nu gaat het meer centraal.

De professional leert anders

Met de komst van digitale media is ook het leren verandert. Met name hoger opgeleide professionals maken meer gebruik van alternatieve bronnen, naast de bovengenoemde MOOC’s heeft minimaal 45% van de hoger opgeleiden (hbo en hoger) ervaring met webinars en virtual classrooms, en maakt minstens één op de drie gebruik van online informeel leren.

De ervaring met digitale leervormen naar hoogst genoten vooropleiding. bron: NIDAP B2C 2016 in opdracht van Springest.

 

Doelgroep en product optimalisatie

NIDAP analyseert en kwantificeert voor trainingsinstituten de meest passende doelgroepen. Wij combineren onze marktinformatie van ieder trainingsinstituut (o.a. kennen, overwegen en inschrijven) met marktonderzoeksgegevens over hun doelgroepen (o.a. young professionals, mid-career, senior professionals en leidinggevenden). We weten ook wat de doelgroepen willen leren. Hierdoor kunnen we het potentieel voor een trainingsinstituut realistisch onderbouwen en laten zien waar bijsturing tot extra inschrijvingen kan leiden.

De funnel van potentiële cursisten van een instituut. bron: NIDAP 2016 analyse-tool voor training en opleidingsinstituten.

 

Learning persona’s

In al onze nieuwe monitoren van 2017 en is de Big 5 opgenomen. Dit is de meest actuele wetenschappelijke maat voor het meten van persoonlijkheid. De score van een persoon op deze schaal is stabiel over de jaren. Aan de hand van de persoonlijkheidsmaten kunnen we patronen ontdekken die eerder onzichtbaar waren, en hulp bieden bij het specifiek ‘targetten’ en aanspreken met de juiste concepten.  Kortom; met de persoonlijkheidsmaten gekoppeld aan onze marktinformatie van ieder trainingsinstituut (o.a. kennen, overwegen en inschrijven) bieden wij een extra analyseniveau en stellen trainingsinstituten in staat specifieker te marketen.

De persoonlijkheidskenmerken van potentiële inschrijvers van een instituut. bron: NIDAP 2016 analyse-tool voor training en opleidingsinstituten.

 


NIDAP onderzoekt en analyseert continue de leerbehoefte van organisaties en professionals. Voor strategische analyses hebben wij on demand de juiste informatie beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in marketingintelligence over uw instituut of markt neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Pelle (martijn@nidap.com) of Paul van der Wal (paul@nidap.com).

 

No Comments Yet.

Leave a comment