Update arbeidsmarktontwikkelingen april: werkloosheid daalt verder

25 april 2017 – De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1% van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind maart 415 duizend WW-uitkeringen.

producentenvertrouwen stijgt, investeringen blijven achter

Het producentenvertrouwen zien we verder stijgen, maar dit zien we nog niet terug in de investeringen die gedaan worden door bedrijven. In februari 2017 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,4% groter dan in februari 2016. Deze stijging is kleiner dan in januari. De vooruitzichten zijn wel gunstig volgens de CBS Investeringsradar.

cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van 2017 1,4% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2016. De toename bleef hiermee onder die van de consumentenprijzen (1,5%). Vooral bij de overheid namen de cao-lonen minder sterk toe. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. Sinds de eerste helft van 2014 is de toename van de cao-lonen niet meer lager geweest dan de ontwikkeling van de inflatie. De stijging is ook minder dan alle kwartalen van 2016. In dat jaar kwam de gemiddelde stijging over het hele jaar uit op 1,9%.

cao-lonen bij de overheid stijgen minder dan bij andere sectoren

Vergeleken met de particuliere (+1,6%) en de gesubsidieerde sector (+1,2%), namen de lonen bij de overheid met 0,5% minder toe. Dit komt voornamelijk doordat bij de lopende overheids-cao’s in het eerste kwartaal van 2017 een lagere loonsverhoging is afgesproken dan in dezelfde periode van vorig jaar. De stijging van de contractuele loonkosten bij de overheid valt juist hoger uit dan bij de andere sectoren, omdat de werkgeverspremie voor pensioenfonds ABP is verhoogd.

aanhoudende economische groei zorgt voor daling WW in 2016

Door het herstel van de Nederlandse economie is het aantal WW-uitkeringen in 2016 aanzienlijk gedaald ten opzichte van een jaar eerder. UWV gaf het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder uit aan werkloosheidsuitkeringen, een daling van 12%. Dit staat in het Jaarverslag 2016 dat UWV onlangs presenteerde. ‘De arbeidsmarkt trekt gelukkig weer aan, maar nog niet iedereen profiteert daarvan’, tekent UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins hierbij aan. ‘Voor oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking is daarom blijvend aandacht nodig,’ aldus Bruins.

Bron : Randstad April

No Comments Yet.

Leave a comment