Monthly Archives: september 2017

Hoger onderwijs in de Troonrede 2017

In de Troonrede werd het hoger onderwijs helder geduid. Reallocatie waarin verschuiving van publieke naar private middelen de hoofdlijn is, werd bevestigd. "De eigen bijdrage" gaat omhoog en deze inkomsten worden gestoken in beter en intensiever onderwijs. Die tekst van de koning klopt trouwens niet waar het de meevallers uit die bijdragen in het kader…
Read more