Monthly Archives: december 2017

Kennis valorisatie en hoger onderwijs

In dit bericht kijken we naar de stand van zaken van kennis valorisatie en leven lang leren. Kennisvalorisatie heeft raakvlakken met Leven Lang Leren en de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. NIDAP onderzoekt voor hogescholen en universiteiten de 'leven lang leren markten'. Als basis is gebruikgemaakt van een aantal beleidsstukken (en voornemens), een Kamerbrief van (voormalig)…
Read more

NIDAP leven lang leren projecten Q4-Q1

NIDAP is preferred partner voor met name hoger onderwijsinstellingen die zich meer willen toeleggen op deeltijdonderwijs en leven lang leren onderwijs. Tevens zijn wij leidend in opleidingsonderzoek onder bedrijven en instellingen, in het bijzonder waar het gaat om marktgrootte, marktbehoefte en de ontwikkeling van online leren. 2016 was voor NIDAP een prima jaar. De groei heeft…
Read more