NIDAP leven lang leren projecten Q4-Q1

NIDAP is preferred partner voor met name hoger onderwijsinstellingen die zich meer willen toeleggen op deeltijdonderwijs en leven lang leren onderwijs. Tevens zijn wij leidend in opleidingsonderzoek onder bedrijven en instellingen, in het bijzonder waar het gaat om marktgrootte, marktbehoefte en de ontwikkeling van online leren.

2016 was voor NIDAP een prima jaar. De groei heeft zich voortgezet in 2017. In 2017 zijn er vijf nieuwe internationale studies door ons uitgevoerd. In 2018 zullen wij onze strategie voortzetten en ons in opdracht van onze klanten blijven richten op de volgende onderwerpen en domeinen:

  1. leven lang leren onderwijs en opleidingsmarkten: marktanalyses over aantallen en type deelnemers per regio of landelijk of internationaal (EU en wereldwijd)
  2. onderzoek naar online, open klassikaal/blended en incompany opleiding en trainingsmarkten en het complete concurrentieveld. Meerjarige informatie om positie en opleiders-merkwaarde te bepalen in een sterk veranderende opleidingsmarkt.
  3. (online) opleiden in de gezondheidszorg: opleidingsbehoefte, hoe en bij wie men wil leren, keuzeproces en besluitvorming voor incompany, intern en extern leren.
  4. matching van (HBO) opleidingen met de werkelijke behoefte vanuit het werkveld: unieke kwantitatieve analyse per (hogeschool) regio of landelijk.
  5. In samenwerking met de internationale opleidingsvergelijkingssite Springest worden jaarlijks duizenden professionals in Nederland gevraagd naar hun opleidingsbehoefte en hoe zij willen leren.

Hieronder een korte update van lopende en aankomende onderzoeken.

2017 NIDAP onderzoekt momenteel (q4 2017)

De internationale behoefte aan specifieke medische online masters onder een kwalitatief panel van medische experts, 10000 internationale medische bachelor studenten, 200 specifiek geïnteresseerden in medische online masters.

Uitgebreid onderzoek onder doelgroepen van afstandsleren naar de prijsgevoeligheid (elasticiteit) van deeltijd afstandsonderwijs op HBO en WO niveau.

De merkbekendheid en concurrentiepositie van de landelijke opererende opleiders en training bureaus en aanbieders van leven lang leren onderwijs en cursussen. De data is reeds beschikbaar. Momenteel worden de resultaten naar onze klanten teruggekoppeld.

Big data analyse naar de match tussen de competenties waar werkgevers om vragen en de competenties waarvoor de (HBO) opleidingen opleiden. Op sector, functie en (HBO) opleidingsniveau.

Een regionale en nationale marktanalyse voor een vooraanstaande Nederlandse universiteit die in het kader van life long learning specifieke opleidingen en cursussen op master niveau gaan aanbieden op de Nederlandse markt.

2018 Aankomend (Q1):

Analyse van markt voor een specifiek cursus programma duurzaam innoveren gericht op niet technische academici binnen overheid, non-profit en bedrijfsleven.

Big data analyse naar het gebruiken van de competentie-frameworks NLQF en EQF door werkgevers bij het kwalificeren van functies. Dit is een monitorstudie die NIDAP elk half jaar uitvoert en rapporteert.

Onderzoek naar het interne en incompany opleidingsbeleid van mid-size en big-size organisaties (alle sectoren inclusief publieke sector). De toepassing van digitaal leren, learning management en andere opleidingsondersteunende systemen. Hiervoor worden 300-400 opleidingsverantwoordelijken zeer uitgebreid geïnterviewd. Aanbieder van opleidingen, trainingen of ondersteunende (ICT) diensten en software kunnen intekenen op dit onderzoek.

Analyse van de Leven Lang Leren markt voor hogescholen vanuit het perspectief van werkveld, behoefte aan specifieke functies per hogeschool-regio. Dit onderzoek vindt plaats op basis van een aantal samenwerkende hogescholen.

Voorbereidingen voor de Nationale opleidingsmonitor onder professionals op MBO, HBO en WO niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met Opleidingsvergelijkingssite Springest. Geïnteresseerden in de mogelijkheid om vragen te laten meelopen in dit onderzoek of met specifieke analyse wensen kunnen contact opnemen via onderstaand mailadres.

Voor meer info:

No Comments Yet.

Leave a comment