Monthly Archives: februari 2018

De Kamer schrapt excellente oordelen uit accreditatiestelsel

De Kamer debatteerde 6 februari 2018 tot laat over het wetsvoorstel ‘Accreditatie op maat’. Alhoewel er brede steun was voor het wetsvoorstel was er wel veel discussie over het gedifferentieerde oordeel van ‘goed’ en ‘excellent’. Een brede Kamermeerderheid is voor het schrappen van deze gedifferentieerde oordelen. De minister was daar blij mee, omdat ook internationaal Nederland…
Read more

De zakelijke B2B LLL-markt in 2020 voor instituten, hogescholen en universiteiten

NIDAP onderzoekt al 25 jaar continue de B2B opleiding en onderwijsmarkt. Per sector, afdeling en beroepsgroep wordt de leervraag, de customer journey en de opleidingsmarkt in kaart gebracht. De cijfers zijn regionaal of landelijk beschikbaar. Voor commerciële opleiders en bekostigde opleiders zijn er aparte marktrapporten.  De vragen en steekproeven sluiten volledig aan op de macrodoelmatigheidstoets…
Read more

HR afdelingen hebben het druk. Werknemers willen eigen leerpotje

Er is weer meer geleerd in 2017 dan in de jaren daarvoor. Dat beaamt een meerderheid van de 400 door NIDAP geïnterviewde learning officers in grote en middelgrote organisaties. Er is sprake van sterke opleving van extern ingekochte trainingen en steeds meer gebruik van interne leerplatforms bij werkgevers.  Werknemers zeggen ook meer te gaan leren…
Read more