NIDAP ondersteunt de vraaggestuurde productontwikkeling van Hogeschool en Universiteit

NIDAP introduceert een totaalbenadering om hogescholen en universiteiten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een rendabel LevenLangLeren programma-aanbod

Na twee jaar ontwikkelen en verbeteren is een nieuwe combinatie van verschillende methoden en diensten ontstaan. Hoger onderwijsinstellingen kunnen wij helpen om versneld hun vraaggestuurd aanbod van opleidingen en onderwijsdiensten (al dan niet in het kader van een Leven Lang Leren) te formuleren, ontwikkelen en vermarkten.

Afhankelijk van het onderwijsspecialisme kan bepaald worden welke stappen kunnen worden overgeslagen.
Bij sommige opleidingen ligt er al een kant-en-klaar product, bij andere moet er eerst nog worden gesproken met stakeholders binnen en buiten de organisatie of doen we een klein marktonderzoek onder dertig potentiële afnemers of deelnemers. Soms wil een hogeschool bijvoorbeeld dat er eerst een vergelijkende analyse wordt gemaakt van het hele bestaande portfolio. Er wordt dan door ons naar zowel interne factoren zoals financiële performance, interne fit (past de opleiding bij wie wij (willen) zijn) als ook externe factoren zoals marktbehoefte en concurrentie gekeken.

De kern van ons model draait om flexibiliteit en snelheid. Sommige onderwijsinstellingen zijn al langer bezig met vraag-gestuurde opleidingen voor werkenden, maar niet zelden ligt de focus eerder bij het voltijds-onderwijs. Op zich is dat logisch, zeker als gekeken worden naar de grote aantallen voltijdstudenten vergeleken met deeltijd. Wij ondersteunen faculteiten of domeinen met onze informatie en diensten om met opleidingen voor werkenden te komen die potentieel ook echt rendabel kunnen zijn.

We weten dat er meer geleerd wordt door werkenden, in en buiten de organisatie. Dat het vooral gaat om korte programma’s. We zien ook dat grote commerciële opleiders succesvol erkende opleidingen op hbo en masterniveau aanbieden voor werkenden. Hun kracht ligt onder andere in de flexibiliteit en praktijkgerichtheid. Het bekostigde onderwijs onderscheidt zich door haar academische onderzoeks-gerichte aanpak en specialistische kennis van (technische) onderwerpen.

Dat betekent echter nog niet dat alle aangeboden opleidingen en onderwijsdiensten ook vollopen met deelnemers. Daarom maakt NIDAP in haar ondersteuning aan onderwijsinstellingen ook gebruik van tal van actuele onderzoeksgegevens per sector, branche en per beroepsgroep.  Wij weten dankzij onze monitoronderzoeken precies wat er binnen de zorgsector, onderwijssector, industrie of zakelijke dienstverlening speelt op het gebied van leren, zowel intern als extern leren. Wat drijvende krachten voor het leren kunnen zijn.

Ons dienstverleningsmodel is er voor de klant en niet andersom

Onderscheidend in onze benadering is dat wij onze kennis en werkwijzen op het gebied van de markt en het vraag-gestuurd ontwikkelen overdragen op medewerkers die binnen de hogeschool of universiteit betrokken zijn bij het ontwikkelen van (nieuwe) programma’s en diensten.

Wilt u meer weten of onze aantrekkelijke mogelijkheden? Neem contact op met Martijn Pelle of Paul van der Wal. (martijn@nidap.com/paul@nidap.com)

download hier de brochure:

Downloaden (PDF, 300KB)

No Comments Yet.

Leave a comment