Analyse voor haalbaarheid nieuwe hbo opleidingen

NIDAP adviseert meerdere hogescholen over de haalbaarheid en doelmatigheid van opleidingen. Wij doen geen compleet doelmatigheidsonderzoek maar leveren specifieke bouwstenen die nodig zijn om de behoefte aan een opleiding te onderbouwen. Hiertoe beschikken wij over een krachtige kwantitatieve tools waarmee de vraag naar specifieke beroepen en competenties betrouwbaar kan worden gerapporteerd.

Deze analyse tool is voor een bestaande of nieuwe opleiding afzonderlijk te gebruiken maar ook voor de analyse van het complete voltijd- of deeltijdportfolio van een hogeschool.

In 2017 hebben wij voor meerdere HBO-opleidingen onderzocht welke competenties er door werkgevers worden gevraagd voor beroepen waarvoor deze HBO-opleidingen ‘opleiden’. De informatie van deze Arbeidsmarktbehoefte & Competentie-analyse werd specifiek voor een regio in Nederland uitgedraaid. De uitkomsten leveren een sturingsinformatie op van de match tussen het aanbod (de opleidingen in kwestie) en de vraag vanuit het werkveld. In totaal zijn meer dan 100.000 vacatures binnen een regio geanalyseerd. De hogeschool heeft hiermee haar opleidingen verder aangepast op de vraag vanuit de markt.

Deze kwantitatieve onderbouwing is een positieve aanvulling op de kwalitatieve inzichten die de hogeschool zelf al had verkregen op basis van interviews met het werkveld. Tevens konden een aantal hypotheses en overtuigingen die leefden binnen de hogeschool worden bevestigd of ontkracht.

De competentieanalyse richt zich op harde en zachte competenties. Het maakt zichtbaar welke competenties wel en welke niet door werkgevers verwacht worden van werknemers.

Competentie analyse (uit 2017): groen wordt veelgevraagd, rood niet of nauwelijks

Historisch perspectief voor prognose

De gegevens worden aangevuld met statistische informatie die wij in samenwerking met het CBS hebben geanalyseerd. Hierdoor wordt de ontwikkeling in de tijd mogelijk. Vanaf juni 2018 zal het ook mogelijk zijn om de ontwikkeling in de tijd van beroepen en competenties op specifiek niveau (per beroepsgroep, per regio, per sector, naar bedrijfsgrootte, branche etc) te rapporteren.

Vraag naar deeltijd en Ad opleidingen vanuit het bedrijfsleven

Steeds meer hogescholen en universiteiten zijn actief op met een opleidingsaanbod voor werkenden. NIDAP heeft een up-to-date database waarmee de behoefte aan Ad’s en deeltijd, bachelors, masters en masterclasses voor alle sectoren en beroepsgroepen kan worden geprognotiseerd. Wij doen quick scans voor hogescholen (en universiteiten) voor nieuwe programma’s voor werkenden. Veel van onze klanten werken met het Canvas model. De quick scan levert inzicht op in de haalbaarheid en instroom.

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment