Macro doelmatigheid HBO : rekening houden met beleid

Flexibilisering een feit

Er is reeds door de vorige minister ruimte gecreëerd voor open en online leren en voor het volgen van onderdelen van de opleiding elders, door afstandsonderwijs dat door de instelling zelf wordt aangeboden aan te merken als onderwijs dat wordt verzorgd vanuit de vestigingsplaats van de opleiding.
Verdere flexibilisering is nu mogelijk doordat studenten maximaal een derde van het curriculum (met uitzondering van de propedeutische fase en de afstudeerrichting) buiten de vestigingsplaats mogen volgen (voor masters is dit maximaal 30 punten). Ook is leren bij deeltijdopleidingen makkelijker gemaakt, zodat bepalingen ten aanzien van vestigingsplaats ook hier geen belemmering meer vormt.

Idealiter doelmatig aanbod
Het opleidingsaanbod in het hoger onderwijs is idealiter op landelijk niveau doelmatig, waarbij het toegankelijk is en aansluit bij de behoeften op de arbeidsmarkt, de wetenschap en de maatschappij.  Een dekkend, toegankelijk aanbod aan bekostigde opleidingen in het hoger onderwijs, stelt studenten in staat om tegen redelijke prijzen (het wettelijk collegegeld) op een divers aantal terreinen een studie te volgen en een diploma te behalen. Daarbij is het aan studenten om zo bewust mogelijk voor een bepaalde studie te kiezen.
Meer samenwerking tussen instellingen bij (landelijke) doelmatigheidsvraagstukken is het belangrijkste middel om de beleidsdoelen te effectueren.

Verbetering
Het huidige macrodoelmatigheidsbeleid sluit aan bij de doelen, maar er zijn mogelijkheden voor verbetering en vereenvoudiging.

Verder lezen

In de bijlage Toekomstgerichte doelmatigheid vindt de lezer samengevat en puntsgewijs de beleidsintenties en reeds genomen maatregelen van het ministerie. Prima om te gebruiken als achtergrond check of zelf om op te anticiperen en tijd/geld te sparen.

Voor een meer specifieke check lees je ook het document Standaardformat beoordeling CDHO. Hierin staan naast de criteria ook een aantal valkuilen waar met name de Ad aanvrager rekening mee moet houden.
Na lezing van deze documenten bent u weer op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden die dit biedt voor uw eigen aanvragen. Wil je onderbouwing die niet uit CBS/ROA of andere door het Ministerie en de CDHO erkende bronnen gehaald kan worden? Neem eens vrijblijvend contact op met Paul van der Wal (paul@nidap.com) of Martijn Pelle (martijn@nidap.com)

 

No Comments Yet.

Leave a comment