Up2 Technology + NIDAP : webtechnologie voor gepersonaliseerd leren

NIDAP werkt samen met IT Partner Up2 Technology aan het ontwikkelen van webtechnologie voor onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten. Klantgerichte oplossingen die vooral goed zijn voor de cursist of oriënterende deelnemer.

UP2 Technology is technisch-ketenpartner gespecialiseerd in het bouwen, ontsluiten, koppelen en onderhouden van op maat gemaakte web-applicaties / websites. UP2 Technology doet dit voor organisaties met vaak meerdere websites en/of koppelingen met back-office systemen. Onder beheer verstaan we het aanbrengen van uiteenlopende koppelingen tussen de websites en (derden) systemen en de hosting gericht op het minimaliseren van incidenten en de belasting van de organisatie.

NIDAP werkt voor onderwijs en opleidingsbedrijven en onderzoekt de leervoorkeuren en het keuzeproces van mensen die een opleiding of training volgen of willen volgen. Op basis van realtime informatie en onderzoek worden leerdoelen, leervoorkeuren en de customer journey gevolgd en geanalyseerd. NIDAP adviseert haar relaties over o.a. klantpropositie, opleidingsportfolio en verdienmodellen.

Door deze samenwerking versterken beide organisaties elkaar en levert het de klant een hogere ROI qua werkproces, klanttevredenheid en omzet. Niet alleen het leren en het leeraanbod van de opleider wordt meer gepersonaliseerd, ook het aantal personen dat zich daadwerkelijk inschrijft wordt vergroot.

Een recente casus van UP2 Technology is het werk dat voor De Rino Amsterdam wordt verricht. De RINO Amsterdam is een landelijk opererend aanbieder van nascholing en opleiding voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

De Rino-casus: klant centraal

Twee onderdelen binnen de Rino organisatie hebben verschillende behoeften en een eigen workflow op het gebied nascholing en opleidingen. Er waren omvangrijke wensen van het RINO personeel (prioriteitstelling) en behoefte om interne zaken zo te gaan organiseren dat de klant centraal staat:

  • Mijn RINO als cockpit voor alle verschillende (huidige en toekomstige) gekoppelde platformen
  • Materialen, communicatie en inspiratie in één plek voor alle Mijn RINO gebruikers nascholing en opleidingen
  • RINO.nl – gepersonaliseerde website
  • Data : meer over cursisten leren om een gepersonaliseerd aanbod te doen
  • Inspiratie/beleving aanbieden – langer binden met RINO
  • Robuust en toekomstbestendig platform

Up2 Technology  heeft als oplossing en resultaat in de eerste fase Mijn RINO basic geïmplementeerd waarbij de basis is gelegd voor het overstappen naar de nieuwe online leeromgeving van RINO. Dit leidde tot de volgende eerste verbeteringen:

  • Koppeling met KTS, rino.nl en Moodle (Mijn Materiaal wordt uitgefaseerd). KTS als één bron van de informatie.
  • Eén login voor alle systemen – Single Sign On
  • Mijn Profiel: beheer van eigen informatie inclusief nieuwe functionaliteit (trefwoorden, registraties)
  • ‘Gepersonaliseerde’ dashboards met een overzicht van alle relevante informatie in een opslag:
    • Alle cursussen en opleidingen bij RINO
    • Aanbevolen cursussen (gebaseerd op trefwoorden) – upsell
    • Favoriete cursussen (gebruikers maken een wenslist op rino.nl die ze terugzien in Mijn RINO) – upsell
    • Nieuws (gebaseerd of trefwoorden) – inspiratie/relevantie
    • Opschonen en verbeteren van KTS backend
    • Semi-automatiseren van flow naar Moodle
    • Nieuwe marketing tools, zoals als gepersonaliseerde nieuws en mogelijkheid om gebruikers op basis van hun trefwoorden te benaderen
    • Interne workflow aangescherpt

Wil je indruk krijgen van wat UP2 Technology heeft gemaakt ?   https://www.up2technology.nl/our-work/mijn-rino/

Contactpersoon UP2 Technology: Marc van de Meent  marc@up2.nl    +31645698018

Contactpersoon Nidap Research: Paul van der Wal paul@nidap.com +31622807476

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment