Monthly Archives: december 2018

Techno-optimisme: Sociale waarden inbouwen in technologische vernieuwingen

Hieronder staat een verkorte versie van een interessant artikel uit het FD van 6 december 2018 geschreven door Ton Wilthagen is hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University Sommige studies voorspellen dat op termijn bijna de helft van de banen in Europa zal worden overgenomen door robots en kunstmatige intelligentie. Vooral arbeidskrachten met een lage of middelbare…
Read more