Een leven lang leren in de zorg

Met name de zorgsector is interessant voor het aanbieden en ontwikkelen van nieuwe opleidingen en vormen van interne kennisoverdracht. Gegeven het tekort aan personeel, de druk op de personeelskosten binnen de zorg in het algemeen en de ziekenhuizen in het bijzonder en de verdere sturing op kwaliteit en efficiency (al dan niet gevraagd door verzekeraars) zijn ‘drivers’ om te investeren in leren. Daar komt nog bij dat een relatief groot deel van het personeel op MBO-4 niveau zich verder moet scholen omwille van duurzame inzetbaarheid. Zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, zijn ook steeds meer bewust van het belang van goede communicatie met de patiënt,familieleden, organisaties waarmee zij samenwerken en de doelgroepen van hun poliklinieken. Al deze ontwikkelingen leveren een grote ontwikkelvraag op, die zelfs groter is dan die van de zakelijke en financiële dienstverlening.

Wij hebben in de afgelopen twee jaar verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen de zorg. Zo onderzochten wij de haalbaarheid en customer journey van een geheel digitaal (online learning) Master op het gebied van Epidemiologie. Nederland loopt voorop in het ontwikkelen van hoogwaardige opleidingsprogramma’s op dit gebied. Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt van innovatieve bedrijven die online learning tools ontwikkelen voor de huisartsen. Recent nog hebben wij in kaart gebracht hoe tandartsen zich bijscholen en welke combinatie van leervormen (congres, klasje of online leren) de grootste marktpotentie heeft als het gaat om (verplichte) nascholing.

Specifiek voor hogescholen en universiteiten hebben wij in het afgelopen jaar het leven lang leren beleid van grote zorginstellingen geanalyseerd. Welk deel wordt intern ontwikkeld? Wat kan de rol van een universiteit hierbij zijn (in termen van ondersteuning op het gebied van methodiek/didactiek) en wat is de behoefte aan diplomagerichte deeltijdopleidingen op bachelor-niveau? Maar ook: is er voldoende behoefte aan een Master op het gebied van management in de zorg.

Meerdere arbeidsmarktanalyses van onder andere het CBS, Universiteit van Maastricht (ROA) en het UWV verwachten de komende jaren grote tekorten aan werkenden in de zorg. Om de aansluiting te vinden tussen vraag naar specifiek competenties en kennis bij personeel analyseert en adviseert NIDAP op basis van arbeidsmarktdata en opleidingsonderzoek over de vermarkting van bestaande en de doelmatigheid van nieuwe opleidingen. Overigens doen wij dat niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook binnen het domein van welzijn, mens en maatschappij of economie. En dan blijkt niet zelden dat het product of het verdienmodel nog wel de nodige aanpassingen vraagt om aan te sluiten op wat de markt vraagt.

Om een positie te verwerven binnen de zorgsector is het kunnen bieden van een gedegen opleidingsprogramma of deskundige docenten geen 100%-garantie voor succes. Er zijn genoeg beren op de weg: De beleidslijn van een zorginstelling (we ontwikkelen het intern zelf of we werken met preferred suppliers/one stop shop), de leervormvoorkeuren van de beoogde deelnemersdoelgroep, de bekendheid en reputatie van de aanbieder, de reistijd, studiebelasting en prijsstelling kunnen van grote invloed zijn op het rendement. NIDAP staat haar relaties bij in het (keuze)proces om tot een rendabel leven lang leren productportfolio te komen.

No Comments Yet.

Leave a comment