Deeltijdwebsite hogescholen nu twee jaar in de lucht

Twintig hogescholen in Nederland hebben in 2017 hun deeltijdaanbod samen op één website gezet. De twintig hogescholen brengen gezamenlijk de mogelijkheid voor werkenden om een studie in deeltijd te volgen aan één van de hogescholen sterk onder de aandacht. NIDAP ziet weer groei in het aantal studenten dat naast een baan studeert.

“Het thema ‘Leven Lang Leren’ staat al jarenlang op onze agenda, maar de deelname van volwassenen aan deeltijd hoger onderwijs nam de afgelopen jaren gestaag af. Daarom is een ommekeer hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Jongeren worden opgeleid voor banen waarvan we niet weten of die straks nog bestaan. Maar ook werkenden moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen baan te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen overstappen naar een andere baan.  De hogescholen spelen hierop gezamenlijk in met de campagne “heel veel in deeltijd”.”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij- of om te scholen. Het is een goede ontwikkeling dat hogescholen samen hun flexibele aanbod aan deeltijdonderwijs presenteren.”

Op de website heelveelindeeltijd kunnen werkenden die willen studeren zoeken in een aanbod van ruim duizend opleidingen. Dat zijn deeltijd bachelors, masters, deeltijd en duale Ad-opleidingen en cursussen en trainingen. Websitebezoekers kunnen filteren op bijvoorbeeld locatie, thema en opleidingsduur. “Ongeacht waar je woont in Nederland vind je in een straal van vijftig kilometer meerdere hogescholen,”, zo vertelt Diana de Jong van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). “In plaats van dat je moet zoeken en vergelijken op de websites van individuele hogescholen, kun je op heelveelindeeltijd.nl eenvoudig een passende studie vinden.”I

Twintig hogescholen
Op de website heelveelindeeltijd.nl staat het parttime studieaanbod van twintig Hogescholen: Aeres Hogeschool, Avans hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede, Driestar hogeschool, Fontys hogescholen, De Haagse Hogeschool, HAN, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Viaa, Hogeschool iPabo, Zuyd Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Saxion, Stenden en Windesheim

NIDAP: de deeltijdmarkt blijft groeien

Kort door de bocht zijn er redenen te noemen waarom de deeltijdopleidingen zullen groeien, zowel bij de private hogescholen zoals LOI en NCOI als bij de hierboven genoemde bekostigde hogescholen. De eerste reden is geld. MBO-4 en HAVO studenten die recent hun diploma hebben behaald zullen om financiële redenen werk en leren combineren. Zij voelen zich overigens meer aangetrokken tot de reguliere -bekostigde- hogescholen. De tweede reden waarom deeltijd-leren zal toenemen is baanbehoud en toekomstige inzetbaarheid. In grote sectoren (bijvoorbeeld de financiële sector maar ook in de zorg) zijn relatief veel mbo-ers werkzaam die opgeschoold moeten worden om tegemoet te komen aan andere taken of veranderde zorgvragen van cliënten en opdrachtgevers.

Dit artikel (met uitzondering van de paragraaf over NIDAP) is afkomstig van de website van de Vereniging van Hogescholen (maart 2017) en redactioneel bewerkt door NIDAP.

No Comments Yet.

Leave a comment