Zakelijke evenementen steeds vaker met leerdoel

Ook het meest recente NIDAP-onderzoek toont aan dat steeds meer zakelijke evenementen een leerdoel hebben. In 2019 gaf 36% van de organisaties (met meer dan 100 werknemers) aan dat de zakelijke evenementen steeds vaker een leerdoel hebben. We zien eenzelfde ontwikkeling in alle branches.

Werkkostenregeling niet van toepassing

Zakelijke evenementen die bijdragen aan kennis en vaardigheden die voor het werk van belang zijn en onder werktijd plaatsvinden vallen in principe niet onder de werkkosten regeling.

Meer in eigen kantoor

De onderzoeksresultaten (Q3 2019 N=200 NIDAP © ) wijzen uit dat zakelijke evenementen ook steeds vaker in het eigen kantoor gehouden worden. Er wordt minder gebruikgemaakt van een congresruimte, auditorium of beursgebouw voor zakelijke events.

Andere bevinding is dat één op de drie organisaties steeds meer ‘duurzame’ events organiseert. Dit geldt met name voor de industrie en dienstverlenende bedrijven. Slechts één op de 6 bedrijven is bereid ook meer te betalen voor duurzame events.

Strategisch trendrapport beschikbaar

Bovenstaande informatie en meer is beschikbaar voor verschillende sectoren en bedrijfsgroottes. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeksjaren vergelijkingen over de tijd (2 tot 5 jaren).
Het marktonderzoek is gebaseerd op meer dan 200 event-professionals aan de opdrachtgeverszijde in grote en middelgrote organisaties. Organisatiebureaus en kleine opdrachtgevers zijn uitgesloten uit de steekproef.

Het rapport kost 2.450 euro exclusief btw en is te bestellen door te mailen met frank eskes of paul van der wal (frankeskes@nidap.com /paulvanderwal@nidap.com)


No Comments Yet.

Leave a comment