Opleidingsniveau stagneert ondanks hogere uitgaven. Nederland ook niet vooruitgegaan

Opleidingsniveau stagneert ondanks hogere uitgaven: uitkomst studie Programma voor Internationale Studentenbeoordeling (PISA) tests, een wereldwijde maatstaf voor onderwijsstelsels.

Ongeveer 600.000 15-jarigen in 79 landen en economieën hebben vorig jaar de twee uur durende test gedaan voor de nieuwste studie, die door beleidsmakers wordt beschouwd als de grootste internationale vergelijking van onderwijsprestaties. PISA wordt sinds 2000 om de drie jaar uitgevoerd door de OESO. Nederland heeft tot nu toe aan alle PISA-metingen
deelgenomen. In totaal hebben 156 scholen Nederlandse deelgenomen aan PISA-2018. Er waren geen systematische afwijkingen en daarmee kunnen de data als representatief voor Nederland worden beschouwd.

Nederland niet vooruitgegaan

In PISA-2018 is de leesvaardigheid van de Nederlandse 15-jarigen gedaald ten opzichte van 2015.2 Het niveau van wiskunde en natuurwetenschappen is in vergelijking met 2015 wel gelijk gebleven. In PISA-2015 was de situatie
geheel anders: het gemiddelde niveau van wiskunde en natuurwetenschappen was zowel in Nederland als gemiddeld in OESO-landen gedaald ten opzichte van 2012, terwijl leesvaardigheid op een gelijkwaardig niveau bleef. Dit betekent dat in de afgelopen zes jaar de geletterdheid in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen van de Nederlandse leerlingen in PISA achteruit is gegaan. Voor wiskunde en natuurwetenschappen vond deze afname vooral in 2015 plaats, voor leesvaardigheid in 2018.

In PISA-2018 is 16% van de Nederlandse leerlingen onvoldoende geletterd in wiskunde en voor natuurwetenschappen is dit 20%. Bij leesvaardigheid ligt dit percentage hoger; bijna een kwart (24%) van de leerlingen haalt het tweede vaardigheidsniveau niet. Voor de exacte vakken is het percentage onvoldoende geletterden in Nederland lager dan gemiddeld in de 35 OESO- en 15 EU-landen. Voor leesvaardigheid ligt dit percentage in Nederland echter iets boven het gemiddelde percentage van deze twee groepen landen.

OESO landen

Er was vrijwel geen verbetering in de prestaties van de OESO-landen sinds het in 2000 het Programma voor Internationale Studentenbeoordeling (PISA) startte.

De onderwijsprestaties stagneerden de afgelopen twee decennia in veel OESO-landen grotendeels ondanks meer dan 15% hogere uitgaven, zei de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling op basis van onderzoek naar internationale leerstandaarden.

  • China ( slechts vier van de rijkste gebieden van het land zijn onderzocht) en Singapore domineren de rangorde van studentenprestaties
  • Van de 79 landen hadden alleen Albanië, Colombia, Macao, Moldavië, Peru, Portugal en Qatar een verbetering van hun scores sinds hun toetreding tot PISA, en alleen Portugal is lid van de OESO.
  • Estland is een van de best scorende OESO-landen ondanks dat de onderwijsuitgaven 30% liggen onder het OESO-gemiddelde.

Kwaliteit leraren en kleinere klassen

Het onderzoek door de 36 meest geavanceerde landen gaf geen redenen waarom er geen verbetering heeft plaatsgevonden. In het verleden heeft de OESO veronderstelt dat het verbeteren van de prestaties van leraren belangrijker is voor de kwaliteit van het leren dan andere factoren, zoals kleinere klassen.

China en Shanghai

Tieners uit enkele van de rijkste regio’s van China presteren beter dan hun collega’s in de rijkste landen ter wereld op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschap . Terwijl de OESO-landen stagneerden, presteerden studenten uit gebieden die werden ondervraagd in niet-OESO-leden China – Beijing, Shanghai, Jiangsu en Zhejiang – en in Singapore opnieuw beter dan collega’s in alle andere landen (op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen). Angel Gurria, de secretaris-generaal van de OESO, zei dat de prestaties van de vier Chinese regio’s indrukwekkend waren, omdat hun inkomensniveau onder het OESO-gemiddelde lag. Deze vier provincies / gemeenten in Oost-China vertegenwoordigen verre van China als geheel, maar de grootte van elk van hen is vergelijkbaar met die van een typisch OESO-land, en hun gecombineerde bevolking bedraagt ​​meer dan 180 miljoen

Slecht voorbereid op gedigitaliseerde economie

De auteurs van het rapport zeiden dat kritisch denken en begrijpend lezen vooral belangrijke vaardigheden zijn in het smartphonetijdperk, zodat studenten kunnen leren hoe ze de waarheid van fictie kunnen onderscheiden.

Bij het lezen van de belangrijkste focus van de test dit keer bleek dat één op de vier studenten in OESO-landen de basistaken niet kon voltooien, waardoor ze gevaarlijk slecht voorbereid waren op een leven in een steeds meer gedigitaliseerde economie.

De sociale en economische achtergrond van studenten bleef een leidende factor voor succes op school, waarbij de rijkste 10% van de studenten in OESO-landen drie jaar eerder kon lezen dan de armste 10% .

“In het verleden konden studenten duidelijke en eenduidige antwoorden op hun vragen vinden in zorgvuldig samengestelde en door de overheid goedgekeurde leerboeken, en ze konden erop vertrouwen dat die antwoorden waar waren. Vandaag zullen ze honderdduizenden antwoorden op hun vragen online vinden, en het is aan hen om erachter te komen wat waar en wat onwaar is, wat goed en wat fout is “, aldus het rapport.

“Lezen gaat niet langer vooral over het extraheren van informatie; het gaat over het construeren van kennis, kritisch denken en het maken van gefundeerde oordelen.”

Minder dan één op de 10 onderzochte studenten in de OESO-landen kon “onderscheid maken tussen feit en mening, gebaseerd op impliciete aanwijzingen met betrekking tot de inhoud of de bron van de informatie”, aldus het rapport.

Schermtijd

In de 79 onderzochte landen bleek de schermtijd steeds meer te worden gebruikt door studenten die buiten school gingen lezen. Online gerapporteerde tijd was bijna drie uur per werkdag, een stijging van minder dan twee ten opzichte van 2012.

Zie ook de samenvatting uitgegeven voor de Rijksoverheid

No Comments Yet.

Leave a comment