Totale uitgaven Leven Lang Leren opleidingsmarkt voor werkenden nog veel groter dan tot nu toe gedacht

NIDAP komt in haar berekening van de uitgaven aan leven lang leren door middelgrote en grote werkgevers uit boven de 4 miljard. Dat is meer dan tot nu toe gedacht werd. In de berekening zijn ook de kosten voor bedrijfsinterne opleidingen, trainingen en cursussen meegenomen. Die komen voor deze werkgevers in 2019 alleen al uit op meer dan 1,1 miljard euro. ZZP-ers hebben een flink marktaandeel. Hogescholen hebben naar verhouding nog een lage omzet in deze leven lang leren opleidingsmarkt .

De inschatting is gebaseerd op recent NIDAP onderzoek (2019) naar de uitgaven van werkgevers aan de opleiding of ontwikkeling van werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers.

De totale uitgaven aan leven lang leren van bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers in 2019

Ingekochte opleidingen

Verder is onderzocht hoe de uitgaven aan leven lang leren zijn verdeeld over ‘open rooster opleiding’, ‘open rooster training’ en incompany opleiding en training. Dit zijn de uitgaven aan aanbieders van onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen zoals commerciële instituten, zzp-trainers, roc’s, hogescholen en universiteiten.

Opleidingsuitgaven (2019) aan zzp-ers zijn groot vergeleken met andere aanbieders. Hogescholen hebben nog een inhaalslag te maken.

Markt is nóg groter dan 4 miljard

De inschatting van NIDAP kent wel de nodige beperkingen. De totale markt zou nog hoger uitkomen als ook de leeractiviteiten van kleinere bedrijven (met minder dan 100 werknemers) en zzp-ers worden meegenomen. Ook ontbreken de uitgaven van individuele consumenten die de opleiding, training of cursus geheel zelf betalen. De leeractiviteiten van de sector ‘onderwijs’ zijn ook buiten beschouwing gelaten. (In een aparte monitorstudie volgt NIDAP deze markt voor professionalisering en nascholing).

NIDAP analyseert en onderzoekt alle opleidingsmarkten, lerende doelgroepen, portfolio- en positievragen van opleiders en onderwijs. 

No Comments Yet.

Leave a comment