Monthly Archives: februari 2020

Samenvatting Strategische Agenda Hoger Onderwijs

De Minister van Onderwijs heeft in december 2019 haar Strategische Agenda Hoger Onderwijs gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze strategische agenda zijn vier ambities met bijbehorende maatregelen voor de komende jaren geformuleerd die hieronder zijn samengevat. De komende jaren zullen hogescholen en universiteiten werk maken van aantrekkelijk flexibel onderwijs voor werkenden. NIDAP…
Read more

Zorg en Welzijn is de grootste opleidingsmarkt in Nederland

Professionals in de zorgsector zijn de grootste leven lang leren doelgroep. Er wordt enorm veel geleerd in deze sector, zowel klassikaal maar ook heel veel met behulp van zelfstudie. Er gaat meer dan een kwart miljard euro in om. Niet verwonderlijk dat ook kapitaalkrachtige uitgevers en congresorganisatoren actief zijn in deze markt. Reden temeer voor…
Read more

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Op 2 december 2019 publiceerde de minister van Onderwijs haar strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, Houdbaar voor de toekomst. De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over deze agenda. Bijgaand het bericht hierover van de site van de Onderwijsraad zelf. Nederlandse universiteiten en hogescholen doen het goed en het is belangrijk dit zo te houden.…
Read more