Zorg en Welzijn is de grootste opleidingsmarkt in Nederland

Professionals in de zorgsector zijn de grootste leven lang leren doelgroep. Er wordt enorm veel geleerd in deze sector, zowel klassikaal maar ook heel veel met behulp van zelfstudie. Er gaat meer dan een kwart miljard euro in om. Niet verwonderlijk dat ook kapitaalkrachtige uitgevers en congresorganisatoren actief zijn in deze markt. Reden temeer voor NIDAP om de zorgsector als afzetmarkt voor opleidingen, cursussen en trainingen in Q1 van 2020 gedetailleerd in kaart te brengen.

De onderzoeksdata geeft antwoorden op vragen over de haalbaarheid, doelgroepvoorkeuren, positionering en marketing. Er kan worden ingezoomd op specifieke beroepsgroepen. De steekproef bestaat voor de helft uit professionals die werken in grote organisaties (1000 of meer werknemers). Voorts zijn alle typen zorginstellingen onderzocht (percentages kunnen nog wijzigen want het onderzoek loopt nog):

Inhoudelijk adviseren

De zorgvraag wordt steeds complexer, maar ook de wet- en regelgeving vraagt om het actualiseren van kennis. Daarnaast kunnen we laten zien in welke mate ict-investeringen, digitalisering van client/patiënt- informatie, zorgdomotica en nieuwe monitorsystemen leiden tot een opleidingsvraag.

Met dit nieuwe onderzoek kunnen wij onze opdrachtgevers (veelal hogescholen) inhoudelijk adviseren. Bijvoorbeeld over de kansen voor opleidingen op het gebied van agogiek en gedragsverandering bij patiënten, suïcide-preventie of positieve psychologie. Om maar enkele van de onderzochte onderwerpen te noemen. Daarnaast is ook de behoefte aan vaardigheidstrainingen geïnventariseerd.

De analyse-data is interessant voor hogescholen, (specialistische) aanbieders en uitgevers op het gebied van medische, zorg- of welzijnopleidingen.

Flexibilisering

Voor hogescholen is de zorgsector een grote afzetmarkt als het gaat om leven lang leren. De flexibilisering en modularisering vraagt om keuzes en die zijn met behulp van de NIDAP zorgdata beter te maken. De resultaten moeten hogescholen en universiteiten helpen bij het beoordelen van de haalbaarheid en kansen van flexibel zorg onderwijs voor specifieke zorgberoepsgroepen. De analyse-data kan worden gebruikt als go/no go voorstudie of een onderdeel zijn van de doelmatigheidsaanvraag.

Positie

Wij kunnen laten zien wat de positie van een hogeschool is binnen elke zorgdoelgroep en wat de leervragen en voorkeuren zijn. In het onderzoek is vooral veel aandacht voor de specifieke leerdoelen en leerthema’s per doelgroep. .  

Macrodoelmatigheid

Het helpt ons ook bij de macrodoelmatigheidstoetsing van nieuwe bachelors of masters in de zorg. We kunnen aangeven welke opleidingsonderwerpen en thema’s het goed (gaan) doen qua instroom. We weten in welke mate er bij werkgevers behoefte bestaat aan de nieuwe opleiding. De informatie combineren wij met onze arbeidsmarktdata (gevraagde kennis en competenties) en aanbodsdata (wat voegt de opleiding toe aan het reeds bestaande marktaanbod).

No Comments Yet.

Leave a comment