Category Archives: Hogescholen

Prestatieafspraken hoger onderwijs splijten de polder

Het bedrijfsleven mee laten betalen aan het hoger onderwijs in ruil voor inspraak over kwaliteitsafspraken. De SER heeft het initiatief genomen voor dit plan. Inmiddels heeft dit geleid tot veel weerstand, FNV en LSVb distantiëren zich en de VSNU en Vereniging Hogescholen staan ook buitenspel. Binnenkort komt de door OCW ingestelde Commissie Van de Donk…
Read more

Nieuw platform voor hogescholen: UAS4EUROPE

Uit de hele discussie rond het LevenLangLeren en in het bijzonder het deeltijd-hoger onderwijs blijkt al dat centrale publieke voorschriften of financiële incentives aanmerkelijk minder belangwekkend zijn dan de wil van werkgevers en de onderwijsinstellingen zelf om de handen ineen te slaan. Regionale arrangementen zullen in de toekomst alleen maar dominanter worden, bijvoorbeeld in de…
Read more

Ruimte voor bekostigde HBO-masters

Uit Scienceguide juni 2016: Een grote feestelijke conferentie in Studio 21 in Hilversum markeerde het startschot van het offensief dat het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen vanuit de Vereniging Hogescholen had opgezet om de professionele master op de kaart te zetten. Minister Bussemaker kreeg in Hilversum het eerste exemplaar uitgereikt door Yasamin Ferdousbarin een alumna van…
Read more

Ministerie OCW geeft instemming: HU en Windesheim herschikken lesplaatsen Master SEN

Windesheim en Hogeschool Utrecht bieden vanaf komend studiejaar de Master Special Educational Needs (SEN) aan vanuit 11 leslocaties. De hogescholen zetten hiermee een belangrijke stap in hun samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen het educatieve domein. Het Ministerie van OCW heeft ingestemd met de herschikking van de lesplaatsen voor de Master SEN.…
Read more