Category Archives: Nieuws

Techno-optimisme: Sociale waarden inbouwen in technologische vernieuwingen

Hieronder staat een verkorte versie van een interessant artikel uit het FD van 6 december 2018 geschreven door Ton Wilthagen is hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University Sommige studies voorspellen dat op termijn bijna de helft van de banen in Europa zal worden overgenomen door robots en kunstmatige intelligentie. Vooral arbeidskrachten met een lage of middelbare…
Read more

OESO: Kwalificatiefunctie Bekostigd Hoger Onderwijs onder druk

Een interessant verslag in Scienceguide (28 november 2018) dat in feite gaat over de wijze waarop het hoger onderwijs haar onderwijsportfolio cq aanbod moet afstemmen op de toekomst. Voor NIDAP een bevestiging dat goed portfoliomanagement niet los kan worden gezien van geavanceerde analysetechnieken van arbeidsmarktontwikkelingen. De kwalificatiefunctie van het hoger onderwijs staat onder druk. Dat…
Read more

Universiteiten kunnen wat betreft open access veel leren van het hbo

Nederlandse universiteiten zijn nog te veel ingericht op de impactfactor van wetenschappelijke tijdschriften, wat een beweging naar open access in de weg staat. Universiteiten kunnen op dit vlak nog veel leren van het hbo. Nieuw onderzoek toont aan dat de HvA veel meer vooruitgang heeft geboekt op het gebied van open access dan haar voormalig…
Read more

NIDAP ontwikkelt vacaturedata-tool voor portfolio analyse hogescholen

Steeds meer hogescholen en faculteiten willen kritisch kijken naar het voltijd- en deeltijdportfolio vanuit een strategisch lange termijn perspectief. De instellingen die de juiste strategische keuzes weten te maken, zullen de beste studenten, de beste docenten en het beste wetenschappelijk personeel aantrekken. Zij kunnen daarmee de beste onderwijskwaliteit bieden in een duurzaam bedrijfsmodel. Met de…
Read more

Albeda, Hogeschool Rotterdam en Inholland : samen uitval mbo op hbo verkleinen

Mbo- en hbo-instellingen in Rotterdam werken samen om de doorstroom van studenten naar het hbo succesvoller te laten verlopen. Ongeveer 750 mbo-studenten lopen zes weken lang mee bij opleidingen van Inholland en Hogeschool Rotterdam om hen vast te laten wennen aan de mogelijke overstap. In totaal 2000 studenten zijn dit jaar actief in het initiatief…
Read more