Category Archives: Nascholing onderwijs

Ministerie OCW geeft instemming: HU en Windesheim herschikken lesplaatsen Master SEN

Windesheim en Hogeschool Utrecht bieden vanaf komend studiejaar de Master Special Educational Needs (SEN) aan vanuit 11 leslocaties. De hogescholen zetten hiermee een belangrijke stap in hun samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen het educatieve domein. Het Ministerie van OCW heeft ingestemd met de herschikking van de lesplaatsen voor de Master SEN.…
Read more

Academische vaardigheden en innovatievermogen: voorspellers voor een baan

Een analyse van het ROA Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (Universiteit van Maastricht) op basis van data uit de HBO monitor bevestigt het (risico mijdende) gedrag van werkgevers als het gaat om het aannemen van nieuwe werknemers. NIDAP onderzoekt de opleidingsbehoefte van werkenden en werkgevers en maakt voor haar analyses ook regelmatig gebruik van de HBO monitor.…
Read more

Het bekostigd hoger onderwijs : het belang van strategische keuzes

Besturen vraagt ondernemerschap Onderwijs instellingen zoeken naar onderbouwde antwoorden op vragen als: is het huidige portfolio wel de juiste voor de toekomst? Sluit het aanbod aan bij het werk- en beroepenveld? En waar dient er uitgebreid, geïnnoveerd of juist afgebouwd te worden? Nederland telt 38 door de overheid bekostigde hbo-instellingen. Hier studeren momenteel ruim 440.000 studenten (bron:…
Read more

Baankans vergroten: werkgever betaalt graag mee

Bijna 70% van de werkgevers betaalt mee aan een opleiding of training die een werknemer wil volgen. Dit blijkt uit de nieuwste opleidingsmonitor van NIDAP in samenwerking met opleidingsvergelijkingssite Springest. Uit de monitor blijkt ook dat gemiddeld 40% van de professionals denkt dat hij nog inzetbaar is over vijf jaar zonder een opleiding of training…
Read more