Category Archives: E-learning

Het bekostigd hoger onderwijs : het belang van strategische keuzes

Besturen vraagt ondernemerschap Onderwijs instellingen zoeken naar onderbouwde antwoorden op vragen als: is het huidige portfolio wel de juiste voor de toekomst? Sluit het aanbod aan bij het werk- en beroepenveld? En waar dient er uitgebreid, geïnnoveerd of juist afgebouwd te worden? Nederland telt 38 door de overheid bekostigde hbo-instellingen. Hier studeren momenteel ruim 440.000 studenten (bron:…
Read more

E-learning: content is king

Organisaties voorzien dat een kwart van het opleidingsbudget wordt uitgegeven aan e-learning. Zo blijkt uit onze 23e meting onder HR directeuren en opleidingsverantwoordelijken. De E-learning budgetten in organisaties in Nederland met 100 of meer werknemers zijn in twee jaar met 15% gestegen  [bron: NIDAP 2015] We weten niet precies waar dit geld aan uit wordt gegeven, zelfs…
Read more

Toekomst van het onderwijs : bedrijven nemen het voortouw

Addictive crossmedia crossbuilding interactive game like story telling. Het zal nog even duren maar de tekenen zijn onmiskenbaar daar. Nieuwe onderwijsaanbieders! De markt voor maatonderwijs explodeert: gepersonaliseerd leren op maat, overal en altijd. Werken en leren raken vervlochten en duren een leven lang. Steeds vaker zijn sociale games dé manier om bekend te raken met…
Read more