Overzicht diensten

NIDAP ontwikkelt markt- en productanalyses voor onderwijsinstellingen, zowel nationaal als internationaal. Wij werken voor Nederlandse en enkele internationale onderwijsaanbieders. NIDAP gebruikt veelal methoden uit de bedrijfskunde zoals de Business Model Canvas, de BCG-matrix en de MacMillan matrix speciaal portfolio analyses voor non-profit organisaties bij haar analyses. Tevens maken wij gebruik van o.a. bijvoorbeeld de Van Westendorp Methode en Conjoint analyse bij onderwijs-prijsbeleidsvraagstukken.

NIDAP werkt samen met haar klanten (hogescholen, universiteiten, educatieve uitgevers (health) en instituten) aan portfoliomanagement, positionering  en onderwijsinnovatie. Wij brengen veel ervaring en hands-on mentaliteit mee. Dat scheelt veel kostbare tijd. 

 

Globaal overzicht van onze diensten :

Focusgebieden:

 • Ondersteuning en (op vraagsturing gerichte) organisatieontwikkeling onder andere bij macro-doelmatigheidsanalyses voor bachelors en Ad’s.
 • Analyses van en advisering over onderwijsvernieuwing onder andere bij portfolio ontwikkeling, markt- en onderwijsproductontwikkeling (bijvoorbeeld t.a.v.  assortiment van voltijd- en deeltijdopleidingen of contractonderwijsactiviteiten).
 • Analyses en verkenningen van de LLL-markt in relatie tot uw positie en portfolio.
 • Onderzoek naar de prijsgevoeligheid en het selectie en keuzegedrag van werkende studenten.

Onze opdrachtgevers zijn faculteiten, beleidsonderdelen en marketing-communicatie afdelingen binnen hoger onderwijsinstellingen, commerciële opleidings- en trainingsbedrijven, educatieve uitgevers en adviesbureaus voor het hoger onderwijs.

Voor meer informatie, een vrijblijvend (skype) gesprek of een voorbeeldanalyse, mail of bel:

 • Paul van der Wal Paulvanderwal @ nidap.com  / 06 22 80 74 76
 • Martijn Pelle Martijnpelle @ nidap.com  / 06 55 88 20 22
 • Kennisorganisaties

  Kennisorganisaties

  NIDAP heeft veel onderzoek verricht in opdracht van kennisorganisaties. Voor diverse brancheorganisaties hebben wij bestaande klantgroepen onderzocht en nieuwe doelgroepen…

  Read more

 • Flexibilisering van het hoger onderwijs : de NIDAP marktaudit voor elke HBO deeltijdopleiding

  Flexibilisering van het hoger onderwijs

  Hieronder staat informatie over de audit, een product voor hogescholen om voltijd/deeltijd bachelor opleidingen, Associate degrees en masters op hun…

  Read more

 • De lerende professional (B2C monitor)

  De lerende professional (B2C monitor)

  NIDAP B2C-onderzoek 2017 De vijfde marktmonitor onder 50.000 professionals met een opleidings- of trainingswens geeft het meest actuele beeld van uw…

  Read more

 • Opleidingsbeleid en behoefte midsize- en grootste werkgevers in beeld (B2B monitor)

  Opleidingsbeleid en behoefte midsize- en

  De nationale B2B monitor over het leren in organisaties 2018 is in Q3 afgerond. Honderden opleidingsverantwoordelijken geven aan wat, waarom…

  Read more

 • Hoger onderwijs

  Hoger onderwijs

  NIDAP wordt door veel hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen het werkveld te verkennen. Wij hebben hiervoor reeds…

  Read more

 • Markt 2018 voor nascholing van primair, voortgezet en beroepsonderwijs

  Markt 2018 voor nascholing van primair,

  NIDAP brengt de komende maanden opnieuw de markt voor nascholing en professionalisering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs in kaart. Een belangrijk…

  Read more

 • Business events rapport

  Business events rapport

  De zakelijke evenementen markt blijft een interessante, conjunctuurgevoelige industrie. Een interessant domein voor onderzoek. NIDAP is het enige bureau in…

  Read more

 • E-learning online leren digital learning

  E-learning online leren digital learning

  Investeerders oriënteren zich steeds vaker op deze veelbelovende markt. NIDAP onderzoekt het nieuwe leren vanuit verschillende dimensies. Traditionele opleiders ontwikkelen…

  Read more

 • Vaktechnische opleidingen

  Vaktechnische opleidingen

  Bent u een vaktechnische opleider of instituut? Meer dan een kwart van alle opleidingsuitgaven voor professionals in Nederland heeft betrekking…

  Read more