Overzicht diensten

Als gespecialiseerd bureau worden wij ingeschakeld door roc’s, hogescholen en (business) universiteiten en private opleidingsinstituten bij markt, haalbaarheid en managementvraagstukken ten aanzien van het bestaande en nieuwe onderwijsportfolio, de (toekomstige) leervragen van de doelgroepen, ontwikkeling van (toekomstige) beroepen en bijbehorende arbeidsmarkten.

NIDAP heeft diensten/producten voor hogescholen op het gebied van ‘Portfolio-management’:

 • Omgevingsanalyse (360 analyse van arbeidsmarkt, leervragen, doelgroepen, concurrenten)
 • Portfolio-analyse (assessment bestaand portfolio)
 • Productontwikkeling (signaleren en beoordelen van ‘kansen’)

Wij bieden onderwijsinstellingen een dashboard/scorecard waarmee elke opleiding uit het portfolio ‘gemanaged’ kan worden door directie en bestuur, maar zeker ook door diensten zoals onderzoek en communicatie.

 • Combineert sturingsinformatie uit verschillende bronnen per opleiding.
 • Onderhoudscontract, samen door-ontwikkelen van de portfoliomanagement, dashboard en scorecard op maat voor de eigen organisatie.
 • Aansluiting op bestaande business intelligence trajecten binnen de hogeschool.

Als specialisten op dit terrein brengen wij veel kennis, ervaring en hands-on mentaliteit mee. Dat bespaart onze opdrachtgevers tijd waardoor zij zich kunnen richten op strategievorming, besluitvormingsprocessen en de interne/externe dialoog hierover.  NIDAP combineert en analyseert een breed scala aan erkende informatie- en databronnen met haar eigen longitudinale monitoronderzoeken naar de kennisbehoefte van bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid en haar jaarlijkse LLL-onderzoek onder middelbaar en hoger opgeleide werkende personen.

Globaal overzicht van onze diensten :

Focusgebieden:

 • Ondersteuning en (op vraagsturing gerichte) organisatieontwikkeling onder andere bij macro-doelmatigheidsanalyses voor bachelors en Ad’s.
 • Portfolio-analyses (voltijd, deeltijd, duaal, professional learning) inside out gecombineerd met interne instroom en financiële data.
 • Marktverkenningen van de LLL-doelgroepen in relatie tot uw positie en portfolio.
 • Advisering over onderwijsvernieuwing onder andere bij markt-, doelgroep en onderwijsproductontwikkeling (bijvoorbeeld t.a.v.  assortiment van voltijd- en deeltijdopleidingen of contractonderwijsactiviteiten).
 • Onderzoek  en ondersteuning bij de ontwikkeling van een goede, up-to-date onderwijs- en kennisagenda, passend bij de regionale krachten van de topsectoren in de provincie/economische regio.
 • Onderzoek naar de prijsgevoeligheid en het customer journey van voltijd, deeltijd en LLL-studenten.
 • Abonnementservice  onderhoud en ontwikkeling van het portfoliodashboard

Onze opdrachtgevers zijn faculteiten, beleidsonderdelen en marketing-communicatie afdelingen binnen hoger onderwijsinstellingen, commerciële opleidings- en trainingsbedrijven, educatieve uitgevers en adviesbureaus voor het hoger onderwijs.

Voor meer informatie, een vrijblijvend (skype) gesprek of een voorbeeldanalyse, mail of bel:

 • Paul van der Wal Paulvanderwal @ nidap.com  / 06 22 80 74 76
 • Martijn Pelle Martijnpelle @ nidap.com  / 06 55 88 20 22
 • Kennisorganisaties

  Kennisorganisaties

  NIDAP heeft veel onderzoek verricht in opdracht van kennisorganisaties. Voor diverse brancheorganisaties hebben wij bestaande klantgroepen onderzocht en nieuwe doelgroepen…

  Read more

 • Onderzoek en analyse diensten voor universiteit en hogescholen

  Onderzoek en analyse diensten voor unive

  NIDAP is hét adviesbureau gespecialiseerd in het hoger onderwijs. Wij combineren multidisciplinaire marktgegevens (economisch, arbeidsmarkt en kennis/beleidsagenda) met onderwijsdata en…

  Read more

 • Leven Lang Leren Monitor (7e jaargang)

  Leven Lang Leren Monitor (7e jaargang)

  NIDAP Leven Lang Leren onderzoek 2019 In 2019 wordt het 7e monitoronderzoek onder 50.000 professionals met een opleiding- of trainingsbehoefte…

  Read more

 • Opleidingsbeleid en behoefte midsize- en grootste werkgevers in beeld (B2B monitor)

  Opleidingsbeleid en behoefte midsize- en

  De nationale B2B Leven Lang Ontwikkelen monitor over het leren in organisaties 2018 is in Q3 afgerond. Op stapel staat…

  Read more

 • Hoger onderwijs

  Hoger onderwijs

  NIDAP wordt door veel hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen het werkveld te verkennen. Wij hebben hiervoor reeds…

  Read more

 • Markt 2018 voor nascholing van primair, voortgezet en beroepsonderwijs

  Markt 2018 voor nascholing van primair,

  NIDAP heeft in 2018 de markt voor nascholing en professionalisering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Uit…

  Read more

 • NIDAP Bedrijfsevenementenonderzoek

  NIDAP Bedrijfsevenementenonderzoek

  Hoewel NIDAP zich primair richt op onderwijsmarktonderzoek voeren wij periodiek een marktonderzoek uit voor landelijk opererende full-service eventbedrijven (ohgv organisatie,…

  Read more

 • E-learning online leren digital learning

  E-learning online leren digital learning

  Het online leren is niet meer weg te denken. Zowel bij het interne leren alsook het leren bij externe opleiders…

  Read more

 • Vaktechnische opleidingen

  Vaktechnische opleidingen

  Bent u een vaktechnische opleider of instituut? Meer dan een kwart van alle opleidingsuitgaven voor professionals in Nederland heeft betrekking…

  Read more