Snel zoeken

Bent u een hogeschool of universiteit?

Dienstenoverzicht
Hogescholen monitor

Bent u een opleiding- of trainingsinstituut?

– Bedrijfsopleidingen- en trainingsonderzoek
– Consumenten en opleidingsmonitor
– E-learning
– Professionalisering in het onderwijs
– Vaktechnische opleidingen

Overzicht van onderzoeken in zorg, onderwijs, food sector  en finance

Overzicht onderzoeken

Bent u een organisatie in de zakelijke evenementenbranche?

Bedrijfsevenementen

Houdt uw organisatie zich bezig met Leven Lang Leren? Wordt er gedacht of gedroomd over grote LLL-plannen?

Leven Lang Leren: the basics

NIDAP vindt dat er een paar dingen zijn die je dan in elk geval moet weten.

Aan de hand van enkele kernvragen beschrijft Paul van der Wal, die al 25 jaar deze markt onderzoekt, hoe deze in elkaar steekt. Wat NIDAP betreft zou iedere organisatie die zich op Leven Lang Leren oriënteert op zijn minst deze kennis moeten hebben.

Enkele kernvragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe groot is de LLL markt eigenlijk in euro’s? Wat is een realistische fair share voor uw portfolio?
  • Nederlanders volgen steeds meer hoger onderwijs. Welk effect heeft de ‘hbo-isering’ op de Leven Lang Leren markt?
  • Hoe verhoudt het formele diplomaonderwijs zich tot de markt voor cursussen, trainingen en langlopende niet-diplomaopleidingen?
  • Wat zijn de belangrijkste thema’s waarop wordt geleerd?
  • Binnen welke sectoren wordt het meeste geleerd?
  • Hoe worden trainingen en opleidingen meestal gefinancierd?
  • Welke effecten heeft de opkomst van flexwerken op de Leven Lang Lerenmarkt?
  • E-learning: NIDAP voorspelde 10 jaar geleden al de opkomst van e-learning. Wat is de staat en status van e-learning nu? Waarvoor wordt het wel en niet ingezet?
  • Hoe organiseren bedrijven het leren in de eigen organisatie? Hebben opleiders te duchten van interne opleidingen die bedrijven aanbieden?
  • Wat als men eigenlijk helemaal niet Leven Lang Leren wil?

Een presentatie kan door NIDAP worden gegeven als kick-off voor een onderzoekstraject, of apart om de organisatie voor te bereiden op een  Leven Lang Leren marktstrategie.