Portfoliomanagement

Hogescholen en faculteiten kijken kritisch naar het voltijd-, deeltijd- en contractactiviteitenportfolio vanuit een strategisch lange termijn perspectief. De instellingen die de juiste strategische keuzes weten te maken, zullen de beste studenten, de beste docenten en het beste wetenschappelijk personeel aantrekken. Zij kunnen daarmee de beste onderwijskwaliteit bieden in een duurzaam bedrijfsmodel. Portfoliomanagement bestaat uit de periodieke analyse van het bestaande portfolio, de besluitvorming t.a.v. het huidige portfolio en productontwikkeling. 

Onze aanpak ondersteunt onderwijsinstellingen bij een meer vraaggestuurde en data-driven werkwijze. Centraal staat het van buiten naar binnen kijken. Hiertoe beschikt NIDAP over een aantal unieke bronnen.

De aanpak en onderliggende methodiek wordt in ieder project afgestemd op de specifieke doelen en wensen van de hogeschool.
De NIDAP portfoliomanagement producten en diensten kunnen worden toegepast voor diplomagerichte (NVAO geaccrediteerde opleidingen), maar ook voor het management van (bijvoorbeeld) een cursorisch aanbod of contractactiviteiten. • NIDAP kan voor één of meerdere onderdelen worden ingeschakeld. • NIDAP is ook partner voor de ontwikkeling van een portfolio-strategie.

Met de portfolio-analyse ondersteunen en adviseren wij hogescholen bij het zoveel mogelijk data-driven vergelijken en ‘beoordelen’ van het complete portfolio van de hogeschool of faculteit. Het uitbesteden van een portfolio-analyse levert veel tijdswinst op. Bovendien werken wij met een beproefde aanpak die objectief en volledig is.

Als startpunt van een portfolio-analyses nemen wij de meerjarenstrategie, kernwaarden (the soul of the agency) en doelstellingen van de hogeschool en haar afzonderlijke faculteiten. De portfolio analyse is ook beschikbaar voor (business) universiteiten en private opleiders.

De  portfolioanalyse biedt een stevig fundament voor moeilijke investerings- en assortimentskeuzes.

Bent u benieuwd hoe wij een portfolio-analyse aanpakken? Wij kennen de dynamiek van het hoger onderwijs en zijn vaste partner bij meerdere hogescholen (en universiteiten) in Nederland.

Neem contact op voor een vrijblijvende presentatie en gesprek:

 • Paul van der Wal  paulvanderwal @ nidap.com / 06 22 80 74 76
 • Martijn Pelle martijnpelle @ nidap.com / 06 55 88 20 22

[sm_hr]

 • Positionering
  Bij het kiezen van de juiste strategie gaat het volgens ons om drie factoren: positie, resources en kansen. Veel markten bevinden zich momenteel in een staat van ‘transformatie’. Bestaande spelers moeten hun dienstverlening herdefiniëren en hun marktpositie heroveren. Nieuwe aanbieders met andere technologieën en verdienmodellen geven klanten alternatieven en diensten die voorheen niet denkbaar...
 • Imago
  Met een imago onderzoek brengt NIDAP in kaart hoe uw doelgroepen denken over uw organisatie en in hoeverre de gewenste identiteit die uw organisatie nastreeft ook herkend wordt. De verschillende doelgroepen vormen zich bewust en onbewust een beeld van uw organisatie. Op basis van communicatie-uitingen en geleverde prestaties zullen zij associaties ontwikkelen. Inzicht...
 • Naamsbekendheid
  Het verkrijgen van een hoge naamsbekendheid is van belang voor elke organisatie. Immers, als een organisatie onbekend is dan zal de potentiële klant deze niet gaan overwegen. De resultaten van een naamsbekendheidsonderzoek kunnen de basis vormen voor uw promotiebeleid. Een naamsbekendheidsonderzoek kan namelijk uitgevoerd worden om het effect van een communicatie- of promotie...
 • Klanttevredenheid
  Elke organisaties heeft trouwe klanten nodig om tot een positief bedrijfsresultaat te komen. Het is namelijk goedkoper om klanten te behouden dan om steeds nieuwe klanten aan te trekken. Daarnaast helpen loyale klanten uw organisatie grotere product- en service verkopen te genereren via mond-tot-mondreclame. Organisaties kunnen waarde toevoegen aan de ervaring van de...