Macrodoelmatig portfolio

(Business) Universiteiten, hogescholen en roc’s kijken kritisch naar het voltijd-, deeltijd- en leven lang leren portfolio vanuit een strategisch en economisch perspectief. Het portfolio dient macro-doelmatig te zijn. Instellingen die de juiste strategische keuzes weten te maken, versterken de regionale economische ontwikkeling en zullen de meeste en enthousiaste studenten, de beste docenten en het beste personeel aantrekken. Zij bieden de beste onderwijskwaliteit in een duurzaam bedrijfsmodel dat aansluit op de arbeidsmarkt, de leervraag van de student, de beroepen van nu en van de toekomst.

NIDAP is een strategische denktank voor de onderwijs en opleidingsaanbieders van Nederland. Wij baseren ons op gedegen onderzoek en 25 jaar expertise.  Voor ons telt het resultaat, het effect, de verandering. Onderwijsmarkt en arbeidsmarkt. 360 graden rond. Wij doen altijd ons huiswerk, wij maken waar wat wij afspreken. Geen grote stappen, maar doelgericht en genuanceerd. Liever eerst nog eens goed nadenken. Samen met onze opdrachtgevers. Marktverkenningen, macrodoelmatigheidsonderzoek, positioneringsonderzoek en de analyse van het complete onderwijsportfolio.

Een strategisch bestuur of management draagt haar organisatie op om een portfoliomanagement te borgen dat bestaat uit de (periodieke) analyse van het bestaande portfolio en de besluitvorming t.a.v. het huidige en toekomstige portfolio. Het portfoliomanagement stuurt op de kernwaarden, missie en competenties én speelt in op de regionale ontwikkelingen en kennisagenda(‘s).  Dit alles conform een transparante en herhaalbare methodiek die door de organisatie zelf kan worden gecontinueerd. De focus bij een portfolioanalyse moet liggen op een volwassen dialoog, gedragen strategie en een ontwikkelingsproces.

Onze aanpak ondersteunt onderwijsinstellingen bij de geleidelijke ontwikkeling naar een vraaggestuurd en toekomstgericht portfolio.

In praktische zin structureren, analyseren en combineren externe informatie (o.a. economisch, demografisch, maatschappelijk, onderwijsbehoefte, onderwijskwaliteit, instroom/uitstroomontwikkeling, kennisvraag, arbeidsmarktbehoefte met informatie die vanuit de instelling zelf beschikbaar is (o.a. data per opleiding, (personele, onderwijs- en financiële) gegevens.  Dat doen wij wel met de ervaring en expertise dankzij eerdere projecten. Op basis van onze methodiek ontstaat een 360 graden beeld per opleiding, per domein, per faculteit over op organisatieniveau. De brede ontwikkelingen worden tevens verwerkt in een domein of faculteitsrapportage. Centraal hierbij staat het ‘van buiten naar binnen’ kijken, zoveel mogelijk op basis van feitelijke informatie en de regionale ontwikkelingen en samen met de organisatie tot inzichten te komen.  NIDAP beschikt over een aantal unieke bronnen en gevalideerde methoden om in relatief korte tijd een ingrijpende portfolio-analyse per faculteit, domein of voor het hele aanbod van de universiteit of hogeschool te realiseren.

Uitgangspunt in elke portfolioanalyse zijn de kernwaarden, missie en ambities van de organisatie.  Wij sluiten daar zoveel mogelijk op aan. Een portfolioanalyse kan worden uitgevoerd voor diplomagerichte voltijd-, deeltijd en duale Associate Degree-opleidingen, bachelor- of masteropleidingen.

Met de portfolio-analyse helpen wij hogescholen,  universiteiten maar ook roc’s in korte tijd bij  ‘waarderen’ van het complete portfolio van de hogeschool of faculteit. Het uitbesteden van de portfolio-analyse vraagt om een investering maar bespaart tijd.

Als startpunt van een portfolio-analyses nemen wij de meerjarenstrategie, kernwaarden (the soul of the agency) en doelstellingen van de hogeschool en haar afzonderlijke faculteiten. Daarnaast zijn de regionale (economisch en maatschappelijke) ontwikkelingen, thema’s en kennisagenda’s essentieel.

De  portfolioanalyse biedt een positief fundament voor een onderscheidend en macro-doelmatig onderwijsaanbod. Wij hebben ervaring om de dialoog over het portfolio te voeden, aan te sturen en te begeleiden. Hiermee dragen wij bij aan de betrokkenheid van alle stakeholders.

Bent u benieuwd hoe wij dit aanpakken? Wij kennen de dynamiek van het hoger onderwijs en zijn vaste partner bij vele hogescholen (en universiteiten) in Nederland.

Neem contact op voor een vrijblijvende presentatie en gesprek:

 • Paul van der Wal  paulvanderwal @ nidap.com / 06 22 80 74 76
 • Martijn Pelle martijnpelle @ nidap.com / 06 55 88 20 22

 • Productontwikkeling & Positionering
  Bij het kiezen van de juiste strategie gaat het volgens ons om drie factoren: positie, resources en kansen. Ook de onderwijsmarkt bevindt zich momenteel in een staat van ‘transformatie’. Bestaande spelers moeten hun dienstverlening herdefiniëren en hun marktpositie heroveren. Nieuwe aanbieders met andere leervormen, technologieën en verdienmodellen geven studenten leer-alternatieven die voorheen niet...
 • Imago
  Met een imago onderzoek brengt NIDAP in kaart hoe uw doelgroepen denken over uw organisatie en in hoeverre de gewenste identiteit die uw organisatie nastreeft ook herkend wordt. De verschillende doelgroepen vormen zich bewust en onbewust een beeld van uw organisatie. Op basis van communicatie-uitingen en geleverde prestaties zullen zij associaties ontwikkelen. Inzicht...
 • Naamsbekendheid
  Het verkrijgen van een hoge naamsbekendheid is van belang voor elke organisatie. Immers, als een organisatie onbekend is dan zal de potentiële klant deze niet gaan overwegen. De resultaten van een naamsbekendheidsonderzoek kunnen de basis vormen voor uw promotiebeleid. Een naamsbekendheidsonderzoek kan namelijk uitgevoerd worden om het effect van een communicatie- of promotie...
 • Studenttevredenheid
  Elke organisatie heeft trouwe klanten nodig om tot een positief bedrijfsresultaat te komen. Dat geldt ook voor onderwijsorganisaties: loyale studenten helpen u bij de werving van nieuwe studenten via mond-tot-mondreclame en via positieve beoordelingen, bijvoorbeeld door een positieve score te geven bij de Nationale Studenten Enqûete. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat klant (lees:...